Coronie wordt woningbouwproject rijker

GFC NIEUWS- Coronie wordt een woningbouwproject rijker.
In Totness, en wel Totnesspolder, worden voorbereidingen getroffen voor de opzet van een twintigtal woningen. De bouw geschiedt in samenwerking met de Surinaams Postspaarbank (SPSB).
Het gaat om tien huizen van twee slaapkamers en tien van drie slaapkamers. Districtscommissaris Remie Tarnadi zegt dat de bouw binnen niet al te lange tijd van start moet gaan.
“Het valt nog te bezien wie er allemaal in aanmerking zullen komen, omdat er een intakeproces aan vooraf is gegaan”, aldus de burgervader. Hij zegt dat op basis van deze intake de besluiten zullen worden genomen.
De districtscommissaris benadrukt dat het slechts om een deel van de woningen gaat die in Coronie gebouwd worden. In het district worden namelijk ook volkswoningen opgezet alsook andere koopwoningen ie vanwege de overheid.
Voor het project van de SPSB waaraan thans wordt gewerkt, wordt nu gewerkt aan de ontsluiting. Nadat de duikers zijn geplaatst zal het feitelijke werk van start gaan. Op Mary’s Hope en Soemboredjo worden respectievelijk een om twee bouwverkavelingsprojecten neergezet.
Burgervader Tarnadi zegt dat zij die er wonen reeds over een titel op de grond beschikken. Voor deze personen zullen andere regelingen getroffen worden, waarbij zij dan ook conform een intake in aanmerking kunnen komen voor een woning.
De districtscommissaris toont zich ingenomen met de opzet van woningen in zijn district door de overheid. “Wat woningbouw betreft timmert deze regering al vanaf dag een aan de weg”, aldus dc Tarnadi.
Hij erkent dat het aantal waarnaar gestreefd wordt nog niet is gehaald, maar zegt dat met de duizenden woningen die landelijk reeds zijn opgezet de regering op de goede weg is.

Overige berichten