fbpx

“Coronie moet nu op grote schaal produceren”

GFC NIEUWS- Ressortleider van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Sonny Dors, zegt dat Coronianen nu op grote schaal moeten produceren om Coronie economisch zelfstandig te maken.

Hij doet een beroep op alle Coroniaanse landbouwers en veeboeren om alsnog te registreren bij het ministerie van LVV.

Dinsdag hebben leden van het Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP), Grace Del Prado, National Project Coördinator en Anushka Raghoebarsing, Grant Administrator, het startsein gegeven voor informatiesessies over de ‘Matching Grant Facility’ in de multifunctionele zaal te Coronie.

De districtscommissaris van Coronie, Remie Tarnadi, zegt heel blij te zijn dat via SAMAP de landbouwsector in Coronie ook een boost wil geven, om de duurzame ontwikkeling op gang te brengen en deze daadwerkelijk te bewerkstelligen en te bevorderen. Hij vindt dat de Coronianen dit project moeten omarmen.

Del Prado deelde mede dat SAMAP een 4-jarig project is om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken, door middel van meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de markt.

Landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven zullen onder andere worden ondersteund bij het verbeteren van de markttoegang, door het realiseren van kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie.

De Europese Unie (EU) financiert SAMAP en wordt in samenwerking uitgevoerd met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

De nadruk wordt gelegd op fruit, groenten, niet-van-hout bosproducten en knolgewassen.

Raghoebarsing gaf te kennen dat SAMAP bereidt is om de potentie van de landbouwsector te bevorderen door het toekennen van twee type grants, te weten; de Small Matching Grant, waarbij de individuele kleine boer tot een maximaal bedrag van USD 5000,- aan equipment krijgt ter bevordering van hun landbouwproduktie met een eigen inbreng van 30% aan arbeid.

BEKIJK OOK
Wi! Uma Fu Sranan initieert internationale driehoekige samenwerking om zwaar getroffen cassavesector te rehabiliteren

De tweede is de Large Matching Grant, waarbij een partnerschap tussen producenten, verwerkers en agribusiness werkers wordt aangegaan teneinde een voorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor equipment ter waarde van maximaal USD 300.000,-. Hierbij moet de eigen inbreng 50% bedragen aan financieel.

Alleen aanvragers die actief zijn in de agro-productie en betrokken zijn bij één of meer segmenten van de waardeketens van fruit, groenten, wortels en knollen of niet-van-hout bosproducten kunnen in aanmerking komen voor deze Matching Grant Faciliteit.

Ook moet de aanvrager in het bezit zijn van een stuk grond en het is ook toegestaan dat aanvrager grond kan huren voor minimaal 0,5 ha en maximaal 5 ha dat in productie moet zijn.

In dit geval moet de aanvrager een kopie van de grondhuur documenten verstrekken, dat wil zeggen beschikking, bereidverklaring of kopie van de privé-huurovereenkomsten die correct zijn ondertekend en/of notarieel bekrachtigd. Grondhuur moet tenminste gedurende de volledige duur van het project geldig zijn.

Het aanvraagproces begint met een Call For Expression Of Interests (EOI’s).

FAO/SAMAP zal advertenties in de lokale media plaatsen en aanvragers uitnodigen om hun (EOI’s) in te dienen voor de kleine en grote grant. Het zal worden geadverteerd op tv, radio, sociale media en in de verschillende kranten.

De eerste aanvraagronde vindt plaats op 30 september, meldt BIC Coronie. Belangstellenden die aan de vereiste voorwaarden voldoen van de Matching Grant Faciliteit, kunnen alsnog starten met hun landbouwactiviteiten om zodoende in aanmerking te komen bij de tweede aanvraagronde.