Coronavirus: RK-Bisdom geeft instructies hoe te handelen

GFC NIEUWS- “Het coronavirus is zich gestadig aan het verspreiden over de wereld. Tot dusver is dit virus niet in ons land waargenomen.”

“Het is echter wel raadzaam dat wij ons daarop voorbereiden en weten welke maatregelen wij moeten nemen om onze mensen te beschermen en verspreiding te verminderen”, zegt het RK-Bisdom in een brief aan alle pastores en diakens.

“Mocht het helaas toch zover komen dat het virus ook in Suriname wordt vastgesteld, dan zal met onmiddellijke ingang het navolgende van kracht zijn voor vieringen in heel ons bisdom, zolang het virus nog niet onder controle is:

•   tijdens vieringen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

•   communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

•   de kelkcommunie (wijn) is voorbehouden aan de celebrant;

•   kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand, maar doen dat middels hoofdbuiging;

•   geen gebruik van wijwater in de kerk bij binnenkomst en vertrek.

“Ik vraag u allen om heel speciaal te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.”

“Tenslotte doe ik een beroep op u allen dat wij elkaar helpen en bijstaan om deze pandemie met kalmte tegemoet te treden. Moge het gebed ons daarbij helpen,” aldus Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo.

Overige berichten