Corneliskondre heeft weer gezondheidsmedewerker

GFC NIEUWSREDACTIE- Een gezondheidsmedewerker van het Mungra Medisch Centrum heeft op 20 januari een aanvang gemaakt met werkzaamheden te Corneliskondre in het Wayambogebied.

Het dorp beschikte de voorbije drie maanden niet over een medische hulpverlener, aangezien de vorige gezondheidsmedewerker die daar voor het laatst was gestationeerd, in november is vertrokken. Dat vanwege persoonlijke redenen en het waterprobleem in het dorp.

Er is niet altijd voldoende brandstof om dagelijks de generator te laten draaien om het bronwater dat wordt verzameld in grote watertanks, verder te pompen naar de huishoudens.

Niemand is zo blij als dorpshoofd Jules April van Corneliskondre. “Dit is een opluchting voor de dorpelingen, want siki no e blaka leki alen”, zegt April die hiermee erop doelt dat de mens niet weet wanneer zij of hij ziek zal worden. Temeer omdat het coronavirus het land in zijn greep heeft. “We hebben geen coronagevallen in het dorp, maar we moeten hiervoor waken”, zegt het dorpshoofd.

Tijdens de afwezigheid van een gezondheidsmedewerker moest April voor de zieke mensen steeds contact maken met het MMC dat in Nickerie is gevestigd.

Het medisch centrum bracht op zijn beurt de polikliniek van Konomerume (Donderkamp) op de hoogte en vervolgens werd per geval een medische dienstverlener naar Corneliskondre gestuurd.

De dorpen liggen relatief niet ver van elkaar, ongeveer een uur varen met een 40pk buitenboord machine. “Gelukkig hebben mensen geen ongeluk in het bos opgelopen, want anders kon dat dodelijk aflopen”, zegt het dorpshoofd.

Een minpunt bij de polikliniek van Corneliskondre is nog steeds het tekort aan medicamenten. Zo hebben mensen “zuurstoftabletten” (tegen kortademigheid), oogdruppel en amoxil nodig, maar kunnen deze medicijnen niet krijgen. “Dit is helemaal niet leuk voor een zieke mens, want die komt ook voor medicamenten naar de polikliniek”, zegt April.

Overige berichten