Controle persoonsgegevens verloopt goed

GFC NIEUWS- Kiesgerechtigden kunnen sinds 14 februari op verschillende locaties controleren als ze voorkomen op de kiezerslijst en als de gegevens correct zijn.
De werkgroep Kiezerslijsten is dik tevreden over de start van deze belangrijke activiteit op de verkiezingskalender. “We moesten enkele mobiele locaties vanwege de regen en andere onvoorziene omstandigheden verplaatsen, maar dat is allemaal goed gekomen.
De focal points en werkgroepsleden, belast met de uitvoering van ter inzage legging van de kiezerslijsten zijn frequent met elkaar in contact, waardoor we snel op de hoogte zijn van eventuele problemen in het veld en daar adequaat op kunnen inspelen”, vertelt Dorine Brei van de werkgroep Kiezerslijsten.
Ze geeft aan dat er tussen 14 februari en 17 februari ruim 76 verzoekschriften zijn ontvangen. Een deel van dit aantal heeft betrekking op adreswijziging en verschillen in de naam.
Alle verzoekschriften worden conform de wettelijke regels behandeld en de burger wordt binnen vijf dagen op de hoogte gesteld van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken.
De kiezerslijsten liggen tot en met 14 maart dagelijks ter inzage op alle Bureaus voor Burgerzaken, alle commissariaten en op 378 mobiele locaties.

Overige berichten