fbpx
Controle persoonsgegevens belangrijk voor deelname verkiezingen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijdag het officieel startsein gegeven voor de wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijst bij de Busterminal 2 te Ondrobon.

TIL is vastgelegd in de Kiesregeling, artikel 16 lid 2. Burgers kunnen tot en met 14 maart 2020 hun persoonsgegevens controleren op juistheid bij de districtscommissariaten, de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en de 378 mobiele units.

Minister van Binnenlandse Zaken ad interim, Stephen Tsang, gaf aan dat zowel de overheid als de burger de plicht heeft om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen. “Vanuit de zijde van de overheid zijn wij effectief sinds het vorig jaar bezig om de verkiezingsinfrastructuur te optimaliseren, zodat iedere kiesgerechtigde burger kan deelnemen aan de verkiezingen”, aldus Tsang.

Hij voegde eraan toe dat er kosten noch moeite gespaard is om eenieder in Suriname te bereiken en in de gelegenheid te stellen hun burgerzaken in orde te maken. Hij noemde in dit kader het plaatsen van straatnaamborden en palen, de burger administratieve missies naar het binnenland, de voorlopige TIL en het opzetten van een website voor het checken van persoonsgegevens.

Bij de voorlopige TIL hebben ongeveer 57.000 kiesgerechtigden hun gegevens gecontroleerd, welke gelijk is aan 14 procent van het totaalaantal kiesgerechtigden in Suriname. Dit is volgens de minister ad interim veel te laag. “Dit cijfer moet hoger”, benadrukte hij.

Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) hield de aanwezigen voor dat er op 25 mei 2020 in feite twee verkiezingen zijn, namelijk een voor de ressortraad en een voor DNA. “Alle andere dingen die daarna volgen, districtsraad, president, vicepresident, ministers, zijn allemaal het gevolg van het feit dat u als volk van Suriname twee volks vertegenwoordigende lichamen kiest, die verder zorgen dat een regering wordt gevormd”, aldus de parlementsvoorzitter.

Zij riep eenieder op om op 25 mei te gaan stemmen, maar alvorens dat te doen hun gegevens te checken als ze wel mogen stemmen of op de lijst voorkomen. Zij merkte op dat de TIL de gelegenheid biedt om te voorkomen dat kiesgerechtigden op de verkiezingsdag voor verrassingen komen te staan.

Ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Dinesh Parag, die zich voornamelijk richtte tot de jongeren vergeleek de TIL met het afnemen van een toets. Hij legde uit dat om deel te nemen aan de toets, het belangrijk is dat de studentenkaart in orde is. Precies zo is het volgens hem van belang dat kiesgerechtigden, waaronder first- en second voters hun persoonsgegevens controleren om op de dag van de verkiezingen vlekkeloos hun stem uit te brengen.

De TIL is van eminent belang bij elke verkiezing van het land. De stemgerechtigden kunnen nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn. Iedere kiesgerechtigde kan controleren of hij op de kiezerslijst van zijn district en ressort is opgebracht.

Indien de kiesgerechtigde van mening is dat de informatie op de kiezerslijst niet klopt of als hij niet voorkomt op de kiezerslijst, dan moet betrokkene een verzoekschrift richten aan de minister van Binnenlandse Zaken, voor verbetering of aanvulling. De vorm en inrichting van voormeld verzoek wordt bij staatsbesluit vastgesteld.

Het formulier waarop het verzoek wordt gedaan, wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Om te kunnen stemmen moet men in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de dag der verkiezing.

Na de afsluiting van de TIL bestaat er geen mogelijkheid om nog iets te laten veranderen op de kiezerslijst.

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.