fbpx

Controle op meerdere fruit en groente naar EU

GFC NIEUWS- De Afdeling Plantenbeschermingsdienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in aanwezigheid van minister Rabin Parmessar, haar eerste reguliere bijeenkomst georganiseerd met diverse stakeholders die zich bezighouden met strenge aangepaste exportregels van de Europese Unie.

De National Plan Protection Organization (NPPO), van Suriname heeft de status gegeven van het actieplan. De werkzaamheden verlopen tot nu toe vlot. Dit geschiedde op de avond van dinsdag 4 september 2019.

De gehouden meeting is één van de vereisten die is opgenomen in het op 26 juli 2019 opgestelde actieplan, teneinde voorbereidingen te treffen voor de EU-audits in oktober. Middels regelmatige communicatie met stakeholders zal de NPPO geïnformeerd blijven door het veld en zo hun actieplan bijschaven.

Naast het doornemen van de status van het actieplan, werden ook de inspectiewerkzaamheden geëvalueerd.

Ook het belangrijke agendapunt, met name de nieuwe vereisten van de EU betreffende exporten per 1 september 2019, werd behandeld. Daaruit blijkt, dat meerdere producten dan eerder waren aangegeven, een fytosanitair certificaat nodig hebben.

De NPPO zal hierdoor haar inspecties moeten uitbreiden naar alle te exporteren producten.

OOK INTERESSANT
Verongelukte bromfietser viel eerst op wegdek en werd aangereden

De exporteurs dienen met deze nieuwe vereisten al hun voor export bestemde producten door te geven aan de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie van LVV, en ter inspectie aan te bieden, zodat correcte verklaringen worden geplaatst op het fytosanitair certificaat.

Verder werd er gesproken over een Memorandum of Understanding (MoU) voor het formaliseren van een samenwerking met het Korps Douane. Mondelinge samenwerking met de Douane heeft altijd bestaan. Echter wordt er nu gestreefd naar een kwaliteitssysteem, waarbij zaken op papier moeten staan.

Het ministerie van LVV werkt met grote voortvarendheid aan het veiligstellen van ons agrarisch exportwaar. Er is reeds een aangepaste Plantenbeschermingswet aangeboden aan De Nationale Assemblee.

Minister Parmessar gaf wederom te kennen grote voorstander te zijn van een goede samenwerking met alle actoren in deze kwestie.

De aanwezige exporteurs waren positief gestemd over de gehouden meeting. Het ligt in de bedoeling maandelijks bij elkaar te komen met meerdere belanghebbenden.