fbpx

Controle herkeuring voertuigen wordt na 10 jaar gedigitaliseerd

GFC NIEUWS- Het herkeuren van motorrij- en voertuigen zal na 10 jaar digitaal plaatsvinden.

De controle op het herkeuren vindt nu uitsluitend plaats via steekproef door controleurs van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS).

De huidige situatie is dat de SHMS de informatie op een scherm te lezen krijgt. De controleurs rukken uit om de fysieke controle bij de keuringsinstanties te doen.

“Na jarenlange discussie vanuit de particuliere sector met de overheid heeft de overheid in 2008 besloten om deels van haar verantwoordelijkheid over het herkeuren van motorrij – en voertuigen te geven aan particulieren.”

“Gaandeweg het proces werd er ook gediscussieerd over het al dan niet geheel loslaten van de sector door de overheid ”, zegt Wilgo Bilkerdijk die vanaf het het prille begin nauwgezet betrokken was bij dit proces.

“Overal ter wereld is het de taak van elke overheid om te zorgen voor veiligheid in het verkeer. De Surinaamse overheid heeft middels erkenning een deel van haar taak toebedeeld aan de keuringsinstanties. Zij moeten daarbij volgens de geldende wet- en regelgeving voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals de technische uitrusting om in aanmerking te komen voor de erkenning”, meent Bikerdijk.

“Vanaf 2008 wordt de vergunning door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verstrekt en het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) draagt de zorg van de erkenning.”

“Bij de erkenning gaat men na als de geografische locatie strategisch goed ligt. Daarnaast wordt er onder andere ook gekeken naar het parkeren. Er wordt sowieso een bepaald traject gevolgd om aan de erkenning en de vergunning te komen”, voegde hij verder er aan toe.

De erkenning geeft aan dat de onderneming zich gaat moeten onderwerpen aan een aantal zaken en dat moet getoetst worden.

BEKIJK OOK
Slachtoffers mishandeld en gekneveld tijdens gewapende inbraak

Zodoende heeft Juspol haar werk arm in het leven geroepen. De Stichting Herkeuring Mottorrij- en voertuigen Suriname (SHMS)onder voorzitterschap van Mike Naarden is belast met het toezicht op de herkeuring.

Bilkerdijk zegt verder dat na 10 jaar de bewustwording van het onderhouden van voertuigen beter op gang komt bij de burgerij. Hij is de mening toegedaan dat het onderhoud van personenvoertuigen redelijker is dan die van de zware voertuigen. Hij verwees daarbij naar de vele gevallen van de zware voertuigen die wij op de Wijdenboschbrug hebben gehad.

“Er zijn genoeg gevallen gerapporteerd waaruit blijkt dat ze een gevaar vormen. De zware voertuigen waren in Europa ook het probleem en dat is nu het geval in Suriname. Die zware voertuigen kunnen lang mee. Als die slecht wordt onderhouden, betekent dat een gevaar”.

Bilkerdijk vindt dat de bewustwording beter op gang gebracht moet worden bij de samenleving dat het onderhoud van voertuigen zeer belangrijk is. “De burger moet weten waarom men een voertuig ter herkeuring aanbiedt.”

Hij haalde verder aan dat het herkeuren bij een keuringsinstantie geen garantie biedt dat je een jaar lang mee kan met die auto zonder het te onderhouden.

“Het is een momentopname, een technisch verhaal. Daarom is er voor de eenduidigheid wet- en regelgeving op dit gebied. De overheid kan het niet overlaten aan elke willekeurige automonteur om te bepalen of een auto goed is of niet.”

Bilkerdijk zegt dat hij na 10 jaar blij is met de wijze waarop er nu gewerkt wordt aan de structuren binnen het systeem van het herkeuren van motorrij- en voertuigen in Suriname.