Controle- en ontruimingsactiviteiten in Brownsberg Natuurpark

In de afgelopen week zijn controle-activiteiten van start gegaan in het Brownsberg Natuurpark.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gezamenlijk team van Jachtopzieners van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en leden van de Ordening Goud Sector (OGS).

De controle-activiteiten van dit team zijn erop gericht alle illegale gouddelvers en houtkappers aan te zeggen de mijnbouwactiviteiten onmiddellijk stop te zetten en alle materiaal uit het Brownsberg Natuurpark te verwijderen.

Indien personen geen gehoor geven aan deze oproep zal niet worden geschroomd hen met de sterke arm te ontruimen. Voorts wil het ministerie nadrukkelijk aangeven dat het Brownsberg Natuurpark een beschermd gebied is en derhalve geen activiteiten uitgevoerd mogen worden die schade toebrengen aan de bestaande biodiversiteit aldaar.

Het ministerie roept de gemeenschap op alle onregelmatigheden in het Natuurpark te melden via het telefoonnummer 472847.

Overige berichten