Controle dispensatieaanvraag nu mogelijk op website

GFC NIEUWSREDACTIE- Het COVID-19-coördinatieteam van het Korps Politie Suriname en het Directoraat Nationale Veiligheid maken bekend dat op 26 januari het bestand met identiteitsnummers (ID) van personen aan wie toestemming is verleend toegankelijk zal zijn.

De dispensatieaanvragers kunnen vanaf dat moment nagaan als zij de dispensatie hebben ontvangen. Dit kan met behulp van de “crtl+F” functie. In het zoekvenstertje de naam of het ID-nummer invullen en vervolgens op enter drukken.

Indien dispensatie is verleend aan de aanvrager met het ID-nummer of de naam in het zoekvenster, komt deze na de gepleegde zoekinspanning tevoorschijn.

De goedkeuring wordt onder voorbehoud verleend. Als op termijn blijkt dat de dispensatie niet noodzakelijk is, zal die worden ingetrokken, wordt gemeld.

Indien een aanvraag niet is gehonoreerd, wordt die aanvrager telefonisch geïnformeerd.

De onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. De routebeschrijving is vooral belangrijk om de dispensatie te verlenen.

Overige berichten