fbpx

Continuering diplomatieke relatie India en Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, heeft op 2 november een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Saskia Walden van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.
Tijdens dit bezoek bracht de ambassadeur onder de aandacht van de minister, de afspraken die de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) de afgelopen jaren hebben gemaakt om het Investeringsklimaat van Suriname, aantrekkelijker te maken voor investeerders vanuit India.
Die afspraken zijn vastgelegd in een MoU die getekend is tussen KKF en (FICCI) Verder gaf de ambassadeur aan dat er behoefte is aan meer bekendheid van de incentives, die de regering kan toekennen om meer buitenlandse investeerders aan te trekken naar Suriname.
De ambassadeur voegde aan toe, dat er eveneens behoefte is aan meer progressie in ICT-trainingen, die de ICT-sector zal versterken. Deze mogelijkheden zijn in een ander kader ook aangeboden aan het ministerie van Onderwijs. Echter met de toevoeging van jet directoraat Technologische Innovatie aan het ministerie van EZ, ziet de Ambassadeur Min EZ als de geschikte ministerie voor het beheren van een ICT- center of excellence. Daarbij kan ook support vanuit India verstrekt worden.
Minister Walden gaf aan dat zij erkentelijk is voor alle mogelijkheden die duurzame economische ontwikkeling van Suriname stimuleren. Daarom wordt gestreefd naar het verhogen van de productiecapaciteit van landgenoten en het verhogen van de exportwaarde van goederen die in Suriname worden geproduceerd. In dit kader wordt ook gestreefd naar het verlagen van de export van rondhout vanuit Suriname en meer eindproducten vanuit hout naar Azië, onder meer India.
De Ambassadeur gaf aan dat ook op het gebied van technologie en training voor betere exportmogelijkheden, samengewerkt kan worden met India. Daarvoor worden via de Ambassade meerdere financierings- en trainingsmogelijkheden aan Suriname aangeboden. Tevens kunnen ook meer mogelijkheden uitgewerkt worden voor nadere samenwerking met India, ter bevordering van duurzame economische groei van Suriname.
Minister Walden is erkentelijk voor het gesprek met de ambassadeur, en heeft meer info gekregen over hoe de diverse sectoren in onze economie verder ontwikkeld kunnen worden middels faciliteiten vanuit India. Functionarissen van het ministerie van EZ en de Ambassade van India zullen in nauw contact blijven om deze mogelijkheden verder uit te werken.
De EZ-minister gelooft in een goede samenwerking tussen Suriname en India en benadrukte dat het Ministerie zich richt op een duurzame economische ontwikkeling van ons land.

BEKIJK OOK
Artiesten Shivam Rajaram en Raymond Ramnarine brengen beleefdheidsbezoek aan president Santokhi