Consumentenkring niet eens met overheidscompensatie melkproducenten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Consumentenkring vraagt zich af waarom de melkproducenten worden gecompenseerd voor de koersstijging en de consumenten het gelag moeten betalen.

Recent heeft het ministerie van Ministerie van Landbouw, veeteelt en visserij (LVV) per beschikking van 29 januari besloten dat de opkoopprijs van melk wordt verhoogd van SRD 5,50 per kg naar SRD 7,50 per kg.

Deze toeslag is bestemd als compensatie naar de melkproducenten toe.

Ook is in dezelfde beschikking besloten dat de consument voor 1 liter gepasteuriseerde melk geen SRD 8,50, maar SRD 9.50 gaat betalen.

Al in 2004 gaf het International Fact-Checking Network aan dat de melkprijzen snel gaan stijgen en dat de melkveehouders veel geld gaan verdienen. Leuk voor de boeren, maar minder leuk voor de consumenten.

Nu 16 jaar later is die bewering meer dan waar geworden, stelt de Consumentenkring.

De prijzen zijn enorm gestegen in zowel de USA als in Europa. De prijzen in 2019 en 2020 schommelden in de USA wel sterk, maar varieerden tussen Euro 27 – 46 per 100/kg en in Nederland tussen de Euro 33 – 38 per 100/kg.

En voor Suriname dan?

Reeds in een onderzoeksrapport ‘Ontwikkeling van de melkveehouderij in Suriname’ gedateerd mei 2010 werd aangegeven dat de melkprijs in 2008/2009 veel hoger lag dan vergelijkbare melkprijzen in de USA en West-Europa.

Deze beschikking van het LVV geeft de overbetaalde melkveehouders een cadeautje als gevolg van de koersschommelingen en pakt een grote groep minderbedeelde consumenten omdat zij voor een belangrijk basisgoed meer moeten betalen.

Op basis van deze beschikking bedraagt de Surinaamse prijs voor 100 kg melk omgerekend met een koers van SRD 14,29, euro 52,48. Dat is beduidend hoger dan de hoogst noteerbare prijs van euro 46 in de USA en significant hoger dan de Nederlandse hoogste prijs van euro 38.

“Wij van de Consumentenkring vragen ons tevens af, of het niet beter is een zodanig monetair systeem op te bouwen waarbij het algehele inkomensniveau voor in ieder geval de minderbedeelden hoger wordt.

Met dat hoger inkomen behouden de consumenten zelf de vrijheid om naar believen bepaalde producten te kopen,” stelt de Consumentenkring.

Overige berichten