fbpx

Consultatiebijeenkomst over ‘Nationale Standaard Vuilophaal en – verwerking’

In het kader van de eerste editie van de concept Nationale Standaard SSB “Vuilophaal en –verwerking, zal een consultatiebijeenkomst worden gehouden.

De Nationale Standaard omvat: collectie van huishoudelijk-, medisch-, industrieel-, gescheiden- en grof afval.

In de periode 16 november 2015 tot en met 16 januari 2016 is het concept Nationale Standaard gepubliceerd voor Public Comment. Het is ons echter gebleken dat na het verstrijken van de Public Comment fase, het SSB onvoldoende respons heeft ontvangen.

De algemene doelstelling van deze bijeenkomst is om alle personen, organisaties, instellingen en bedrijven, kortom onze stakeholders die direct of indirect betrokken zullen worden door deze standaard van informatie te voorzien, alsook in staat te stellen het concept Nationale Standaard van commentaar te voorzien, waardoor deze kan worden gefinaliseerd.

Voor het bewerkstelligen van een gedegen vuilophaal en –verwerking in Suriname is het SSB een onmisbare schakel. Het SSB streeft er dan ook naar om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een schoon milieu en land, alsook het hiermede helpen bewerkstelligen van een gezonde leefomgeving voor de gehele samenleving. De bijdrage van het SSB moet dus richting helpen geven aan de ordening van onze vuilophaal en –verwerking in Suriname.

OOK INTERESSANT
25ste Emigratiebeurs in Nederland, Suriname vertegenwoordigd

In het concept Nationale Standaard zijn richtlijnen en best practices voor vuilophaal over de verschillende sectoren opgenomen en onderverdeeld in verschillende componenten. De scope en definities zijn omschreven, alsook de codering en etikettering van afvalstoffen.

Het concept Nationale Standaard is door een Technische Commissie vastgesteld bestaande uit stakeholders vanuit zowel het publieke- als het private sector. Alleen met de steun van alle stakeholders zullen de echte voordelen en de impact van standaardisatie in onze nationale economie worden gerealiseerd.
Deelname aan deze consultatiebijeenkomst is geheel gratis.(GFC)