Consul Haïti bezoekt Buza-minister

GFC NIEUWS-De nieuwe consul van Haïti in Suriname, Mystral Jean-Charles, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.

Alex Jospitre, die vanaf de vestiging van het consulaat van Haїti in Suriname vertoefde, is thans opgevolgd door Jean-Charles.

Tijdens dit onderhoud is er van gedachten gewisseld over de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Haїti en de mogelijkheden voor het uitbouwen van deze relatie.

De minister heeft aangegeven dat Suriname een vriendschappelijke band heeft met Haїti en memoreerde daarbij met name de rol van de Haïtianen in de agrarische sector.

De bewindsvrouw benadrukte eveneens dat het noodzakelijk is dat de relatie met Haїti optimaal wordt benut en beide zijden versneld werken aan het identificeren van gebieden van samenwerking, die tastbare resultaten moeten opleveren.

In dit kader is tijdens het onderhoud gesproken over samenwerking op het gebied van milieu, in het bijzonder het delen van ervaringen en de handelsrelaties.

Tijdens het onderhoud is eveneens aan de orde gekomen de kwestie van het personenverkeer van Haïti. Zowel de bewindsvrouw als de consul zijn het erover eens dat middels dialoog en samenwerking, gestructureerd moet worden samengewerkt voor het tegen gaan van elke vorm van illegaliteit betreffende het personenverkeer.

Minister Pollack-Beighle heeft aangegeven dat de Surinaamse Regering uitkijkt naar een dynamische samenwerking met het Consulaat van Haïti in Suriname.

Overige berichten