fbpx
Constructieve bijeenkomst Parlementaire Covid-19 Commissie met NCMT

GFC NIEUWS- De parlementaire Covid-19 Commissie heeft een infosessie bijgewoond van het Nationaal Covid-19 Managementteam (NCMT) onder leiding van overste Danielle Veira.

De rode draad van dit gesprek was om te vernemen welke activiteiten reeds uitgevoerd zijn op het gebied van de bestrijding van het coronavirus in ons land.

Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman (VHP), zegt dat de commissie wilde weten wat de noodzaak is om de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 die op 9 juli is vervallen, te verlengen. Tijdens deze meeting was ook het overgangsteam van de coalitie aanwezig. Sharman praat van een constructieve sessie waarbij voorstellen zijn gepresenteerd in het kader van de aanpak van het Covid-19-vraagstuk.

NPS-volksvertegenwoordiger Patricia Etnel sprak van een verhelderende meeting met het NCMT. Belangrijk voor haar is veiligheid van alle Surinamers bij de aanpak van de eerdergenoemde problematiek. Om de transitie te krijgen naar het nieuwe normaal is er tijd nodig en op basis daarvan zou de wet verlengd moeten worden met drie maanden.

Amar Ramadhin, coördinator van de transitiecommissie gaf aan, dat de experts van de partijen die de nieuwe coalitie vormen zich hebben gebundeld om na te gaan welke bijdrage geleverd kan worden bij de aanpak van Covid-19. D

e aanpak vereist een nationale benadering waarbij alle meningsverschillen in de politiek opzij worden gezet aangezien de ziekte iedereen treft. De veiligheid en gezondheid van elke burger blijven centraal bij de aanpak van deze epidemie in ons land.

Ramadhin gaf aan, blij te zijn met de aanpak tot nu toe door het NCMT. Als Suriname beslist om over te gaan op normalisatie dan moet de bewustwording onder de landgenoten worden opgevoerd.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.