Constructief onderhoud OWT&C en bushouders

Het directoraat Transport van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft een goed onderhoud gehad met houders van bus vergunningen over hoe verder invulling te geven aan de ordening van het openbaar vervoer.

Directeur Joyce Blokland-Wijnstein stelde de bushouders in de gelegenheid hun zegje te doen over hoe het ordeningsproces naar hun inzichten het beste zou kunnen plaatsvinden.

Tijdens de vergadering die op vrijdag 26 januari 2018 werd gehouden in het CLO gebouw hebben de bushouders naast enkele knelpunten ook voorstellen gedaan teneinde een bijdrage te leveren aan de plannen van de overheid. Ordening van het openbaar vervoer is niet alleen een aangelegenheid van de overheid en de bushouders maar ook de passagiers vormen een onmisbare schakel binnen dit geheel.

Het is de bedoeling dat het ministerie van OWT&C op regelmatige basis bijeenkomsten zal houden met de bushouders. De overheid wil met de ordening, de kwaliteit en veiligheid binnen het openbaar vervoer verbeteren.

Enkele zaken die de bushouders naar voren brachten waren onder andere het feit dat er op sommige routes niet genoeg haltes en inhammen zijn waardoor de chauffeurs niet op de juiste plekken kunnen stoppen.

Ook is gevraagd naar een realistisch tarief waardoor er geen stagnatie of andere problemen ontstaan bij het verstrekken van kleingeld.

Verder werd een kritische noot geplaatst ten aanzien van het gedrag van sommige passagiers die het niet zo nauw nemen met de netheid in de bussen ondanks aanwijzingen van de bus eigenaren. Daarnaast is aandacht gevraagd over de slechte conditie van een aantal wegen en de hoge koers.

Directeur Blokland-Wijnstein stelde, dat alle knelpunten en voorstellen zijn geregistreerd. Aan de bushouders deed de directeur een oproep om zich stipt te houden aan hetgeen in de vergunningsvoorwaarden staat vermeld. Er wordt in het kader van de ordening van het openbaar vervoer nauw samengewerkt met het Korps Politie Suriname.

Volgens de directeur zijn er genoeg videobeelden waarop duidelijk is waar te nemen, dat chauffeurs zich nog steeds schuldig maken aan onverantwoordelijk rijden. Ordening is veelomvattend en daarom worden zaken volgens de directeur gefaseerd aangepakt.

Wat volgens haar jaren fout is gegaan kan niet in een jaar opgelost worden. “Geef ons de ruimte”, stelde Blokland-Wijnstein.(GFC)

Overige berichten