Constitutioneel Hof na 45 jaar geïnstalleerd

GFC NIEUWS- Vicepresident Ashwin Adhin heeft vandaag namens president Desiré Bouterse de leden en plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof geïnstalleerd.
Adhin haalde aan dat volgens artikel 144 lid 2 het Hof als taken heeft:
a: het toetsten van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en volkerenrechtelijke organisaties.
B: het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met of meer der in hoofdstuk van vijf van de Grondwet genoemde grondrechten.
De Grondwet heeft sedert 1975 de instelling van het Constitutioneel Hof voorgeschreven en is dit vandaag na 45 jaar een feit geworden. Volgens de vicepresident is het toe te juichen dat de leden deze belangrijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomen in het belang van Suriname als natie.
“Suriname kijkt uit naar uw oordelen en oplossingen voor discutabele staatkundige zaken; vraagstukken welke om een juiste interpretatie vragen”, aldus Adhin. Aan De Nationale Assemblee bracht de regeringsfunctionaris ook dank voor het verrichten van de voorbereidende activiteiten.
Gloria Karg-Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof, zei in haar toespraak dat de grote verantwoordelijkheid wordt aanvaard in de wetenschap dat alle ogen op de leden van Hof gericht zijn. Deze zware taak zal naar eer en geweten uitgevoerd worden. Rechtstatelijkheid zal de enige leidraad zijn. Deze belangrijke dag ziet ze als een historische, omdat de wens van de grondwetgever na 45 jaar is vervuld.
De samenstelling van het Constitutioneel Hof markeert een bijzonder moment gelet op de genderbalans binnen het team.
Het Constitutioneel Hof is een grondwettelijk onafhankelijk staatsrechtelijk orgaan en deze zal de beleving van de rechtsstaat verder tot grotere hoogten tillen. Volgens de voorzitter mag de samenleving ervan verzekerd zijn dat het Hof haar grondwettelijke taken en bevoegdheden met uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit zal uitvoeren.
De leden en plaatsvervangende leden zijn: Gloria Karg-Stirling (voorzitter), Kenneth Amoksi (vicevoorzitter), Anoeradha Akkal-Ramautar (lid), Rinette Djokarto (lid), Maya Fokké-Manohar (lid), Bien Sojo (plaatsvervangend lid), Jornell Vinkwolk (plaatsvervangend lid), Roy Chitanie (plaatsvervangend lid). Laatstgenoemde was niet aanwezig tijdens de installatie.
Het Constitutioneel Hof heeft een zittingsduur van vijf jaar.

Overige berichten