fbpx

Constitutioneel Hof gaat bijdragen aan balans in rechtstaat

GFC NIEUWS- Het nog in te stellen Constitutioneel Hof gaat bijdragen aan de balans in de rechtstaat waar we allemaal voor staan.

Het ontbreekt enigszins aan deze balans daar in de praktijk blijkt dat wetten in het land vaak naar eigen interpretatie worden gehanteerd of toegepast.

NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat vóór de instelling van het Constitutioneel Hof en vanwege het ontbreken van een Memorie van Toelichting van de grondwet van 1987 “we een praktijk hebben gezien waar velen inderdaad schade of ongerief hebben ervaren doordat functionarissen, personen, instituten, ministers, rechters, iedereen die de wet in feite te handen had, het vaak naar eigen interpretatie hanteerde en toepaste, soms wel en soms niet in strijd met de grondwet”.

Bouva is voorzitter geweest van de commissie van rapporteurs van de onlangs in de Nationale Assemblee (DNA) aangenomen Wet Constitutioneel Hof.

Hij legt uit dat met deze wet in elk geval een aanzet wordt gegeven om meer rechtszekerheid te scheppen en ook te zorgen voor een zekere check en balances tussen de wetgevende, de bestuurlijke macht en de rechterlijke macht. Dit opdat er bij de uitvoering van wetten geen strijdigheid is met de grondwet en de internationale bepalingen.

“De rechtszekerheid die hieruit ontstaat is dat het Constitutioneel Hof een uitspraak kan doen en kan bijdragen aan de balans in de rechtstaat waar we allemaal voor staan”, aldus de parlementariër tevens ondervoorzitter van DNA. Hij benadrukt dat het Constitutioneel Hof bestaat uit ervaren deskundigen, voornamelijk juristen, in deze rechtsdeskundigen en bestuursdeskundigen.

BEKIJK OOK
42-jarige doodgereden motorrijder kwam op rijhelft vrachtwagenbestuurder

Het belang van de Wet Constitutioneel Hof is volgens Bouva, om invulling te geven aan de belangrijke bepaling 144 van onze Grondwet, namelijk het instellen van het Constitutioneel Hof.

Dit orgaan moet wetten die worden aangenomen en welke gelden in Suriname, toetsen aan de Grondwet en aan internationale afspraken cq. verdragen. Bouva benadrukt dat die toetsing moet garanderen dat wetten en bestuursbesluiten niet in strijd zijn met rechten van mensen, rechten van gemeenschappen en rechten bepaald uit onze grondwet en internationale bepalingen.

Bouva: “Volgens de wet mag niemand anders dat toetsen, niet het parlement, niet de rechter, ook niet een toevallige minister. Volgens de wet is het Constitutioneel Hof daartoe bevoegd.”

De parlementariër legt uit dat na meerdere pogingen in het verleden er nu daadwerkelijk een stap is gezet voor de instelling van dit orgaan.

Er zijn vóór deze periode ruim zeven wetten geweest, heeft de instelling van dit hof al vanaf 1975 in onze grondwetten gestaan en is het in 1987 bevestigd door middel van een referendum.