fbpx

Conservation International Suriname juicht ratificatie ‘Parijs Akkoord’ toe

Voor Conservation International (CI) Suriname betekent de ratificatie van het Parijs Akkoord een enorme kans om de commitment van 93% bosbehoud te waarborgen door via beleidsstrategieën en acties Suriname’s bijdrage concreet te maken. Wij moeten inspelen op de engagement en kracht van niet-statelijke actoren, zoals burger- en milieubewegingen of NGO’s, en de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van de klimaatproblematiek.

Doel van het Parijs Akkoord is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en daarmee desastreuze gevolgen van klimaatverandering te voorkomen door de opwarming onder de 2 graden Celsius te houden.

“We moeten met z’n allen de constructieve sfeer van dit akkoord gaande houden, beginnend met de ratificering op 26 juni in de DNA door 38 leden en iedereen meekrijgen in het realiseren van nationale en internationale doelstellingen en commitments. Dit vergt juridisch-technische uitwerking van dit klimaatakkoord”, zegt CI in een persbericht.

Belangrijk is naast nationale, ook de internationale draagkracht hiervoor te vinden door ook voor voldoende financiering te zorgen voor een kwetsbaar land als Suriname, vanwege onze lage ligging en de bekende en grote uitdagingen op milieugebied.

“We zullen als CI Suriname ons sterk maken om bij te dragen aan het voldoen van de verplichtingen die Suriname is aangegaan onder het Parijs Akkoord en als Non State Actor te ondersteunen in het uitwerken van bedoelde strategieën”. Het is bewezen dat ‘Niet-statelijke’ actoren een bijdrage kunnen leveren aan discussies over en bij het uitvoeren van oplossingen van moeilijke en mogelijk omstreden kwesties.

OOK INTERESSANT
OKB geïnformeerd door verkiezingswerkgroepen

Vanwege hun technische capaciteit en het vermogen om de uitwisseling van informatie over nationale grenzen heen te vergemakkelijken kan CI Suriname bijstaan. “We kunnen een rol spelen door te ondersteunen in onder andere het REDD + -proces, alsook andere processen die een rol spelen bij het trotseren van de uitdagingen die voortkomen uit klimaatverandering. De bijdrage van alle actoren zal helpen ervoor te zorgen dat kwetsbare landen nog meer in staat zijn om met succes door de complexe processen die vereist zijn om klimaatverandering aan te pakken, te navigeren”.

Het Parijs Akkoord legt een stevige basis voor onze groene groei strategie, waarbij we ons bos beschermen en behouden en tegelijkertijd onze economie diversifiëren door duurzame productie en diensten op te zetten als inkomstenbron voor diverse gemeenschappen.

CI Suriname feliciteert nogmaals de samenleving met deze mijlpaal en we committeren ons om alle energie te stoppen in het realiseren van de doelstellingen, samen met de overheid, milieuorganisaties en de samenleving als geheel.

In de tweede helft van dit jaar, zal de organisatie de positieve ontwikkelingen op het gebied van klimaatstrategieën verder proberen kracht bij te zetten door onder andere een workshop te organiseren waarin zij met alle actoren nagaan hoe wij de financieringskansen van internationale klimaatorganisaties maximaal kunnen benutten en welke processen daarmee gepaard gaan.(GFC)