fbpx

Conferentie voor verzoening reeds een succes na dialoog

De voortgang van de conferentie ‘Stem geven aan de stemloze’, georganiseerd door het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld, is niet afhankelijk van participanten die geen slachtoffers of nabestaanden zijn. Als daders en slachtoffer de ruimte krijgen om met elkaar in dialoog te gaan, is de conferentie volgens voorzitter Humphry Jeroe reeds een succes.

Het doel van de commissie is om een stem te geven aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. In dat kader zijn er gesprekken geweest met onder andere slachtoffers, nabestaanden, het RK Bisdom en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Slachtoffers en nabestaanden waren bereid in dialoog te gaan.

Jeroe geeft aan dat het voorstel tot verzoening en dialoog als eerst kwam vanuit zijn commissie. “In februari 2016 begonnen wij met het initiatief tot verzoening en dialoog en bisschop Karel Choennie begon daar in januari 2017 mee”, legt hij uit. “Het punt waarin we van mening verschillen is de rechtszaak.” Dit meningsverschil maakte dat het dialoog tot stilstand kwam. Volgens de commissie is de rechtszaak geen oplossing voor politiek geweld. Zij kijkt uit naar de behandeling en aanname van het wetsontwerp “Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld”.

OOK INTERESSANT
Sinds begin dit jaar meer dan 530 doden in Haïti door rellen en bijna 300 ontvoerd

In dit wetsontwerp is ook de noodzaak voor een waarheidscommissie opgenomen. Daar zal er volgens Jeroe een aparte wet voor moeten komen. Hiermee wil zij de overheid wijzen op haar verantwoordelijkheid en dwingen om van betekenis te zijn voor slachtoffers en nabestaanden.

Na de behandeling van de wet zal er onder andere een fonds voor compensatie moeten worden opgezet en ook de episode politiek geweld zal in het onderwijs moeten worden opgenomen.(GFC)