fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Conferentie over democratie, rechtsstaat en rechtspleging

GFC NIEUWS- De Stichting Juridische Samenwerking Suriname – Nederland (SJSSN) organiseert in het kader van haar 30-jarig bestaan op 15 en 16 november een tweedaagse conferentie rond het thema “Democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst”.

SJSSN is een non-profit organisatie, die zich onder meer inzet om de beleving van de rechtsstaat binnen de Surinaamse samenleving te bevorderen. Dat doet zij onder andere door, samen met lokale en buitenlandse partners, opleidingen en trainingen te verzorgen voor de rechterlijke macht en juridische beroepsgroepen, zoals de advocatuur en het notariaat.

Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden de RAIO- en RIO-opleidingen voor rechters en de opleiding voor schrijfjuristen ten behoeve van het Hof van Justitie, de VIO-opleiding voor vervolgingsambtenaren bij het Openbaar Ministerie en de beroepsopleiding advocatuur, die in samenwerking met de Surinaamse Orde van Advocaten wordt verzorgd.

Gezien het belang van goede wetgeving in Suriname, staat er voor de nabije toekomst ook een opleidingstraject op stapel voor wetgevingsjuristen.

SJSSN heeft verder ondersteuning gegeven bij het opzetten van de Uitsprakendatabank van het Hof van Justitie, waardoor rechterlijke uitspraken beter toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek en beheert een goed voorziene juridische bibliotheek.

Agenda voor de toekomst

OOK INTERESSANT
Standbeeld van heidense God ontdekt in historische kerk in Istanbul

Op de conferentie zullen gezaghebbende sprekers uit Suriname, Nederland en het Caribisch gebied, elk vanuit hun eigen perspectief, gedurende twee dagen door middel van inleidingen en workshops hun licht laten schijnen op het thema van de conferentie.

Het is de bedoeling dat uit de inleidingen en workshops en de hieraan gekoppelde paneldiscussies, inzicht wordt verkregen over hoe wij Suriname zien als rechtsstaat – een samenleving dus die leeft onder the rule of law – en welke verbeteringen wij noodzakelijk vinden om de beleving van de rechtsstaatgedachte in ons land beter tot uitdrukking te laten komen.

De conferentie moet eigenlijk ook gezien worden in het licht van de afspraak, die wij als Natie met elkaar hebben gemaakt bij onze onafhankelijkheid, om ons als rechtsstaat te voegen in de rij van de vrije volkeren van de wereld. Die afspraak staat vastgelegd in de Preambule van de Grondwet, die wij op 19 november 1975 hebben aangenomen.

De uitkomsten van de conferentie zullen in de vorm van “een agenda voor de toekomst”, worden aangeboden aan de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, die tevens het slotwoord van de conferentie zal uitspreken.