fbpx
Conferentie over democratie, rechtsstaat en rechtspleging

GFC NIEUWS- De Stichting Juridische Samenwerking Suriname – Nederland (SJSSN) organiseert in het kader van haar 30-jarig bestaan op 15 en 16 november een tweedaagse conferentie rond het thema “Democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst”.

SJSSN is een non-profit organisatie, die zich onder meer inzet om de beleving van de rechtsstaat binnen de Surinaamse samenleving te bevorderen. Dat doet zij onder andere door, samen met lokale en buitenlandse partners, opleidingen en trainingen te verzorgen voor de rechterlijke macht en juridische beroepsgroepen, zoals de advocatuur en het notariaat.

Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden de RAIO- en RIO-opleidingen voor rechters en de opleiding voor schrijfjuristen ten behoeve van het Hof van Justitie, de VIO-opleiding voor vervolgingsambtenaren bij het Openbaar Ministerie en de beroepsopleiding advocatuur, die in samenwerking met de Surinaamse Orde van Advocaten wordt verzorgd.

Gezien het belang van goede wetgeving in Suriname, staat er voor de nabije toekomst ook een opleidingstraject op stapel voor wetgevingsjuristen.

SJSSN heeft verder ondersteuning gegeven bij het opzetten van de Uitsprakendatabank van het Hof van Justitie, waardoor rechterlijke uitspraken beter toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek en beheert een goed voorziene juridische bibliotheek.

Agenda voor de toekomst

Op de conferentie zullen gezaghebbende sprekers uit Suriname, Nederland en het Caribisch gebied, elk vanuit hun eigen perspectief, gedurende twee dagen door middel van inleidingen en workshops hun licht laten schijnen op het thema van de conferentie.

Het is de bedoeling dat uit de inleidingen en workshops en de hieraan gekoppelde paneldiscussies, inzicht wordt verkregen over hoe wij Suriname zien als rechtsstaat – een samenleving dus die leeft onder the rule of law – en welke verbeteringen wij noodzakelijk vinden om de beleving van de rechtsstaatgedachte in ons land beter tot uitdrukking te laten komen.

De conferentie moet eigenlijk ook gezien worden in het licht van de afspraak, die wij als Natie met elkaar hebben gemaakt bij onze onafhankelijkheid, om ons als rechtsstaat te voegen in de rij van de vrije volkeren van de wereld. Die afspraak staat vastgelegd in de Preambule van de Grondwet, die wij op 19 november 1975 hebben aangenomen.

De uitkomsten van de conferentie zullen in de vorm van “een agenda voor de toekomst”, worden aangeboden aan de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, die tevens het slotwoord van de conferentie zal uitspreken.

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…