fbpx

Conferentie kwaliteitsstandaarden hoger onderwijs een mijlpaal

De veertiende CANQATE conferentie heeft succesvol plaatsgevonden van 8 november tot en met 10 november. De opening vond plaats in de Ballroom van Hotel Torarica en is verricht door vicepresident Ashwin Adhin. Deze conferentie is een belangrijke mijlpaal voor Suriname, omdat dit de 1ste keer is dat Suriname gastheer is van een conferentie over kwaliteitsstandaarden in het hoger onderwijs.

De conferentie is in samenwerking met de “Caribbean Area Network for Quality Assurance in Tertiary Education” – CANQATE gehouden met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Trends en diverse vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbeleid van het hoger onderwijs en het accreditatiebeleid zijn er belicht.

Een totaal van 100 deelnemers uit Belize, Jamaica, Barbados, Grenada, Guyana, Trinidad & Tobago, St. Vincent and the Grenadines, Curaçao, Engeland en Suriname heeft actief geparticipeerd.

De pre-conferentie workshop werd verzorgd door dr. Franklin Jabini. Hij heeft tijdens zijn workshop de recente ontwikkelingen met afstandsonderwijs (distance learning) belicht en diverse methoden voor het doen van assessments bij ‘distance learning’ besproken.

Tijdens de conferentiedagen op 9 en 10 november hebben sprekers uit de regio en Suriname inzichten en ervaring gedeeld met de participanten over de 6 sub-thema’s die te zien zijn op de website van NOVA (www.novasur.org). De conferentie is afgesloten met een paneldiscussie over toekomstige beleidsvisies over accreditatie.

BEKIJK OOK
Ouderenzorg-werker Nyamad Moenna: Laat alleenstaande weduwen en weduwnaren niet verpauperen en vereenzamen

Een belangrijke mijlpaal is de betrokkenheid van de Surinaamse onderwijsinstellingen die massaal hebben geparticipeerd aan de conferentie en de behoefte heeft om met elkaar en regionaal de onderwijsproblematiek gezamenlijk te bespreken en aan te pakken. In themagroepen zullen de specifieke ontwikkelpunten verder worden uitgewerkt.

Een voorstel van de participanten is om een platform voor het Hoger Onderwijs in Suriname op te zetten, dat beleidsondersteunend is naar het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

Een andere mijlpaal is dat in het nieuwgekozen bestuur van CANQATE Suriname en Curaçao vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat het er gewerkt kan worden aan harmonisatie van wet- en regelgeving, zodat het voor professionals afkomstig uit het Nederlands onderwijssysteem makkelijker wordt om binnen het Caraïbisch gebied hun diensten aan te bieden. Er kan een betere afstemming plaatsvinden tussen de twee onderwijssystemen.(GFC)