Conceptwet Secundair Onderwijs gepresenteerd aan staf MinOWC

De Commissie Secundair Onderwijs heeft recentelijk de conceptwet die bestemd is voor het Secundair Onderwijs gepresenteerd aan de staf van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

De vertegenwoordigers van de schooldirecteuren beraad van zowel het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) als het Voortgezet Onderwijs voor Senioren heeft de presentatie ook bijgewoond om hun visie kenbaar gemaakt. Usha Adhin, Perdiep Murli en Cynthia Sylvester maken deel uit van de commissie, waarvan Alwin Ramdin de voorzitter is.

Ramdin zegt dat onderwijsminister Robert Peneux in oktober 2015 een beroep op hen heeft gedaan om een concept- wet te maken, met als doel het secundair onderwijs op basis van een wet in te richten. Elke schooltype dat valt onder het secundair onderwijs zal bij wet geregeld worden met betrekking tot onder andere de inrichting, doelgroep, strafbepalingen, inhoud, toezicht en de voorzieningen. Het concept waarin 26 artikelen zijn vervat, is aangeboden aan de bewindsman, zodat hij ook zijn adviezen kan uitbrengen en zich kan laten adviseren door juristen. Er is ook een beroep gedaan op de verschillende onderwijsvakbonden om met voorstellen naar voren te komen.

De opmerkingen die tijdens de presentatie ter tafel zijn gekomen, zullen eerst bestudeerd en daarna verwerkt worden om binnen twee maanden uiteindelijk te komen tot een finaal concept. Dit finaal concept zal dan weer aan onderwijsminister Peneux worden aangeboden, om het dan in te dienen bij De Nationale Assemblee. Alle middelbare scholen, het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Lager Beroeps Onderwijs (LBO), en het Speciaal Onderwijs vallen onder het Secundair Onderwijs.

Directeur Natasia Bennanon van het departement Onderwijs, die de bewindsman vertegenwoordigde, is de commissie erkentelijk voor het werk dat is verzet om de Concept- Wet in elkaar te zetten. “Met dit document zijn wij goed op weg om het secundair onderwijs beter te ordenen bij wet”, zegt zij.(GFC)

Overige berichten