fbpx

Conceptwet grondenrechten ook zonder grenzen mogelijk

GFC NIEUWS- Dat sommige stammen en dorpen nog geen onderlinge grenzen hebben getrokken, is geen sta-in-de-weg voor de afronding van de conceptwet die door het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT) is voorbereid.

Het proces om te komen tot wettelijke erkenning van de grondenrechten dwingt de groepen niet tot het bepalen van grenzen. In gevallen waarbij naburige stammen of dorpen wél een grens hebben bepaald, vindt het MT het wel handig als die zijn vastgelegd.

In de conceptwet is er overigens ook rekening mee gehouden dat niet alle stammen of dorpen zover zijn om de grenzen van hun woon- en leefgebied vast te stellen.

Het proces waarbij de gemeenschappen zelf hun grenzen aangeven, waarna die worden vastgelegd, kan ook nog plaatsvinden zelfs nadat de wet is aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA).

Dat heeft MT-voorzitter Wensley Misiedjan gezegd bij de opening van een driedaagse meeting met afvaardigingen van het Traditioneel Gezag (TG) van alle Inheemse en Tribale Volken van 23 tot 25 september te Marchallkreek (Brokopondo).

Er is volgens hem geen reden tot paniek of bezorgdheid. Het MT zal tijdens deze meeting het concept van de wet gedetailleerd toelichten aan de delegaties.

Op de openingsdag heeft Max Ooft, voorzitter van de Commissie Wetgeving, het concept beknopt behandeld met de aanwezigen. Het MT wordt tijdens de vergadering bijgestaan door afgevaardigden van de drie commissies: Commissie Wetgeving, Commissie Demarcatie en Commissie Bewustwording.

De vertegenwoordigers van het TG hebben gedurende de vergadering ook de gelegenheid hun mening te geven op de inhoud van de conceptwet.

BEKIJK OOK
36-jarige autobestuurder overleden bij verkeersongeval

In de afgelopen periode heeft het MT logistieke en technische bijstand verleend aan groepen die daar behoefte aan hadden bij hun besprekingen om overeenstemming te bereiken over onderlinge grenzen.

In de reeks van ontmoetingen waarbij er behoefte was aan bijstand van het MT, hebben enkele van die groepen de gewenste overeenstemming bereikt en op basis daarvan gezamenlijke verklaringen ondertekend.

In de verklaringen is opgenomen dat de gemeenschappen in het binnenland met de ondertekening van de documenten geen afstand doen van de vreedzame manier waarop ze de afgelopen eeuwen met elkaar hebben samengeleefd.

In de documenten staat ook dat de grenzen geen belemmering vormen voor de saamhorigheid, eenheid en solidariteit waarmee ze in het binnenland leven. Ook het gebruik van elkanders stamgebieden kan op dezelfde wijze plaatsvinden zoals die tot nu toe is gebeurd.

Met de driedaagse ontmoeting in Marchallkreek heeft het MT de laatste week van de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname’ ingeluid.

De MT-voorzitter heeft op 19 september tijdens de viering van Saamaka Daka in de Palmentuin al een ruwe versie van het concept aan de minister overhandigd. Daarna zijn er nog discussies gevoerd, aan de hand waarvan er correcties zijn gepleegd.

Het opgeschoond concept zal binnen enkele dagen beschikbaar zijn. Misiedjan zegt dat het werk nog altijd op schema is, en dat het er dik in zit dat de conceptwet eind september zal worden overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.