fbpx

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen.

Het verdrag betreft de uitlevering van personen die gezocht worden in zowel Suriname als in China. De delegaties hebben twee dagen in ons land besteed aan het tot stand brengen van het conceptverdrag.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en de delegatieleider van China, Wu Haiwen, hoofd van de afdeling belast met uitlevering, zijn de mening toegedaan dat de werkrelatie tussen Suriname en China op justitieel gebied versterkt moet worden. Eén van de aandachtsgebieden binnen deze samenwerking is het personen- en goederenverkeer tussen beide landen. Tijdens een onderhoud tussen de bewindsman en Wu Haiwen is gekeken naar hoe de samenwerking, die er al bestaat, naar een hoger niveau te tillen.

Volgens minister Getrouw hebben Suriname en China dezelfde doelen voor ogen en dat er natuurlijk gekeken moet worden naar de voor- en nadelen. “Belangrijk is dat er een officiële samenwerking op justitieel gebied komt en dat het personenverkeer vlot verloopt”.

In het conceptverdrag rakende de uitlevering van personen die gezocht worden in beide landen is ook een passage opgenomen die het mogelijk maakt om gevonniste personen aan elkaar uit te leveren. Procureur-Generaal Baidjnath Panday geeft aan dat het document aan wederzijdse autoriteiten wordt aangeboden ten einde na te gaan als het de informatie bevat die Suriname en China wensen.

BEKIJK OOK
Deuren supermarkten Pater Weidmanstraat om half twee in de ochtend nog open, stootgroep politie Paramaribo treedt op

“Hierna moeten de landen stappen ondernemen ter ondertekening en ratificatie daarvan. Beide delegaties hebben de wens uitgesproken om na dit verdrag van uitlevering samen te zitten om te werken aan een rechtshulpverdrag in strafzaken, gecombineerd met uitlevering”, zei hij verder.

Volgens de pg is het concept een raamwerk dat tot stand is gekomen en welke past in dit tijdsperk, met het oog op internationale verdragen ter bestrijding van de criminaliteit. “Beide landen kunnen daarin voortgaan om verdachte personen van voornamelijk ernstige strafbare feiten te kunnen opsporen, vervolgen en berechten op elkaars territoir”.

Naast de pg hebben aan de onderhandeling geparticipeerd: functionarissen van de afdeling Wetgeving van het ministerie van Justitie en Politie, vertegenwoordigers van de politie en medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.