fbpx
Concept TVET Strategisch Plan gepresenteerd aan belanghebbenden

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is al geruime tijd bezig hervormingen door te voeren binnen de Onderwijssector en in het bijzonder het Beroepsonderwijs (TVET Technical and Vocational Education and Training).

Binnen dit kader en in lijn met de CARICOM “Regional TVET Strategy on Workforce Development and Economic Competitivenss” heeft de Minister in augustus 2013 een werkgroep ingesteld met het doel het opzetten van een “Suriname National Training Authority(SNTA)”, de instantie die verantwoordelijk zal zijn voor TVET in Suriname.

Het nieuwe beroepsonderwijs, TVET, moet duidelijk “outcome based” zijn, dit houdt in dat het afgestemd moet zijn op de vraag van het bedrijfsleven en de overheid. Men spreekt in dit geval van “demand driven “ TVET, laat het ministerie optekenen.

De werkgroep Voorbereiding Suriname National Training Athority (SNTA) heeft recentelijk een presentatie gehouden over het concept Technical and Vocational Education and Training (TVET) Strategisch Plan. Het is het basisdocument voor de implementatie van TVET, aan de hand waarvan het beroepsonderwijs hervormd zal worden.

Bij de presentatie waren ondermeer aanwezig vertegenwoordigers van andere ministeries en het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat de aanwezigen de nodige kantekeningen plaatsen, die de werkgroep zal verwerken voor de samenstelling van het finaal plan.

De presentatie van het conceptplan werd gedaan door Dave Abeleven, lid van de werkgroep. Hij zei dat het strategisch beleidsplan bedoeld is als beleidsdocument, dat aangeeft waaraan TVET in Suriname moet voldoen en welke strategie daarbij gevolgd zou moeten worden.

Abeleven presenteerde verder het plan, dat zal lopen van 2015 tot en met 2025. Het nieuw structuur zal het imago van het beroepsonderwijs verheffen. “Het beroepsonderwijs moet niet meer gezien worden als opvangcentrum voor degenen die niet meekunnen met het algemeen vormend onderwijs. Het moet een bewuste keuze voor leerlingen worden”, zegt hij.

Het ligt in de bedoeling om op het niveau van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) een duidelijke splitsing te doen plaatsvinden van LBO Dienstverlenend en LBO Technisch onderwijs. Op het middelbaar niveau wordt de uitbreiding en hervorming van studierichtingen voorbereid aan de hand van de behoefte van de arbeidsmarkt en de technologische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de Hoger Beroepsopleidingen.

Dit onderwijs zal ook afgestemd moeten zijn op de arbeidsmarkt om zo de juiste deskundigen af te leveren. De bedrijven zullen als tegenwaarde volwaardige stageplaatsen ter beschikking moeten stellen, alsook financiën voor het onderhoud en de instandhouding van faciliteiten bij beroepsopleidingen.

Onderwijsdirecteur Peneux zei na de presentaties dat er veel werk aan de winkel is voor de implementatie van zowel TVET als de SNTA. Hij is wel onder de indruk van het tot nog toe verzette werk. Alleen ziet hij graag dat het project gefaseerd wordt uitgevoerd, met als pilot slechts een studierichting. Zo kunnen de eventuele haken en ogen vroegtijdig weggewerkt worden om zo een betere uitvoering op de andere studierichtingen te garanderen.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…