Concept Pesticidenwet voor commentaar naar sector

GFC NIEUWS- De huidige Wet Bestrijdingsmiddelen, daterende van 1972, voldoet niet meer aan de tijd.
Vanwege de vele ontwikkelingen die op dit gebied wereldwijd plaatsvinden alsook verschillende conventies waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd is het meer dan noodzaak deze wet aan te passen.
Het hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, Carmen van Dijk heeft namens minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de concept Pesticiden wet aangeboden aan de stakeholders.
Het is de bedoeling dat de stakeholders de concept wet voorzien van commentaar. Het commentaar en eventuele wijzigingen zullen dan verwerkt worden in het concept.
Het ministerie hoopt dat de concept wet zo spoedig mogelijk ter goedkeuring kan worden aangeboden aan de Raad van Ministers. Hierna volgt het traject van de Staatsraad alsmede de Nationale Assemblee.
Voor het ministerie is het belangrijk dat de Pesticidenwet wordt opgenomen in onze wetgeving gezien de wereldwijde vraag naar veilig geteeld voedsel en de eisen die gesteld zijn door de Europese unie.
Door aanname van de wet zal het ministerie betere controle kunnen uitoefenen op de productie, invoer, doorvoer en of uitvoer en gebruik van pesticide.
Het komt regelmatig voor dat men zich schuldig maakt aan verkoop van verboden pesticiden en onjuist gebruik van de middelen met alle gevolgen van dien.

Overige berichten