Concept Natuurwetgeving klaar voor discussie

In de afgelopen 12 maanden is een traject gevolgd waarbij ruim tachtig stakeholders hun input konden geven over de tekortkomingen die de huidige Natuurbeschermingswet van 1954 heeft, als ook over wat er in een vernieuwde wet anders zou moeten. Deze stakeholders kwamen vanuit overheid, De Nationale Assemblée, gemeenschappen, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en NGO’s; zij zijn uitgenodigd of reageerden op oproepen in de krant om een bijdrage te leveren gedurende het proces.

Inmiddels is er een ontwerpwet Natuurbeheer klaar voor discussie. In de derde stakeholder workshop op 11 en 12 juli wordt de draft van deze vernieuwde natuurwetgeving voor het bosrijkste land ter wereld besproken.

In deze tweedaagse workshop zullen stakeholders de draft wetsartikelen doornemen aan de hand van feedback die zij vooraf schriftelijk hebben gegeven. Een consensus document, het eindproduct van dit proces, zal aan de Regering en De Nationale Assemblee worden aangeboden voor verdere behandeling in 2018.

De huidige Natuurwet, die stamt uit 1954, gaat alleen over het beheer van natuur in gebieden die een beschermde status hebben, oftewel de gebieden die wij nu kennen als natuurreservaten.

In de vernieuwde natuurwetgeving verandert de focus op de volgende gebieden:

• van een strikte visie op natuurbescherming waar er geen plaats is voor de mens naar een bredere visie op duurzaam beheer van natuurgebieden; dit betekent voornamelijk dat zowel de mens als economische verdienmodellen nu een rol krijgen

• van het vastleggen van verboden naar een bredere focus op de waarde van natuur

• van het slechts erkennen van één type natuurreservaat naar het gebruiken van de zeven internationaal erkende (IUCN) type beschermde natuurgebieden

• van het niet meenemen van internationaal vastgelegde rechten naar deze integraal opnemen in de wet

• van een pure overheidstaak naar het geven van een rol in natuurbeheer aan andere groepen zoals gemeenschappen, private sector en wetenschap. De focus van dit proces is steeds geweest om door gezamenlijke inspanning Suriname haar voorhoederol qua visie over natuurbeheer terug te geven.

Een positie die past bij Suriname als bosrijkste land ter wereld. Ontwikkelingen in eigen land als ook veranderingen over hoe in de wereld gedacht wordt over natuur en natuurbeheer noodzaken ons land om anders om te gaan met natuur.(GFC)