Compostproductie Tamansarie verloopt vlot

GFC NIEUWS- Het project “Strengthening of Citrus Production” welke wordt uitgevoerd met financiering van de International Development Bank (IDB) is in volle gang.
Dit project met als doel het verhogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname, wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en ging in december 2019 van start.
De ressorten Tamansarie en Houttuin hebben reeds trainingen gevolgd hoe te composteren, deze afdelingen waren reeds voorzien van compost kampen, een vereiste om te kunnen composteren.
Dagelijks wordt door de medewerkers van het ressort de temperatuur van de composthopen gemeten en nat gehouden. Kwalitatief goede compost is noodzakelijk voor de groei van de planten en kan gezien worden als de basis voor goed bloeiende planten.
De medewerkers zijn dagelijks bezig met het occuleren en verzorging van citrusplanten.Hiermee wil het ministerie de aanzet geven om de citrusaanplant in ons land te verhogen.
Het ligt in de bedoeling dat de verschillende ressorten kwalitatief goed citrus plantmateriaal aanmaken. Binnenkort zal het keren van de composthoop ook te Houttuin geschieden. Eveneens zijn medewerkers van de andere ressorten bezig met de voorbereidingen om hetzelfde proces te ondergaan.
Om geld en tijd te besparen heeft het ministerie in zijn beleid opgenomen om naar de doelgroep toe te gaan en dichtbij van hen gehuisvest te zijn. Ook wordt er constant gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en plantmateriaal wat ertoe moet leiden dat de hele agrarische sector duurzaam wordt ontwikkeld.

Overige berichten