Compliance Vereniging Suriname in oprichting

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft onlangs een kennismakingsonderhoud gehad met de in oprichting zijnde Compliance Vereniging Suriname (CVS).

Deze vereniging is een initiatief van Compliance Professionals in Suriname die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Compliance raamwerk in eigen land.

Hierbij wordt getracht te voorzien in de noodzakelijke behoefte tot integraal onderhoud met betrekking tot AML/CFT Compliance.

De CVS zal functioneren als een non-profit organisatie en zal dienen als het Compliance Centrum in Suriname, waarbij het delen van kennis, ideeën en best practices op het gebied van Compliance en Integriteit centraal staan.

Vooropgesteld wordt dat CVS staat voor gelijkwaardigheid en daarmee dus een nationaal platform zal zijn voor Compliance Professionals binnen zowel de financiële als de niet-financiële sector in Suriname.

Het netwerk van ervaren en gecertificeerde Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (“AML/CFT”) Compliance Professionals, zal zich inzetten om de bewustwording te vergroten met betrekking tot AML/CFT Compliance op zowel organisatieniveau (financiële en niet-financiële dienstverleners) en nationaal niveau (publieke bewustwording).

Ook zal worden getracht het nationaal Anti-money Laudering Counter Terrorism Financing raamwerk te versterken door een actieve bijdrage te leveren aan Compliance vraagstukken binnen Suriname.

De VSB heeft zich gecommitteerd duurzaam ondernemen in Suriname zoveel als mogelijk te promoten en te ondersteunen.

Het compliant zijn van Surinaamse bedrijven aan wet- en regelgeving en de steeds in ontwikkeling zijnde (internationale) standaarden is daarin doorslaggevend.

De VSB is ervan overtuigd dat de CVS hierin een fundamentele bijdrage zal leveren en spreekt haar volledige ondersteuning uit aan de Compliance Vereniging Suriname.

De CVS zal in maart haar Facebookpagina lanceren om een community te creëren waarin informatie, nieuwsartikelen, best practices en tips worden gedeeld met de samenleving.

Overige berichten