Communiqué Japin over bezuinigingsmaatregelen regering

De werkgroep Planning en Ontwikkeling van het Japin, van de Nationale Partij Suriname wenst hierbij haar inzichten op de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen door de regering Bouterse II, aan het publiek kenbaar te maken.

• Dat de financiële crisis waarin ons land zich bevindt, hoofdzakelijk is veroorzaakt door een slecht en verspillingsbeleid van de regering Bouterse I, waaraan de huidige president leiding gaf en niet slechts door verminderde inkomsten uit onze delfstoffen.

• Dat alle goed bedoelde adviezen van toen om de tering naar de nering te zetten, in de wind zijn geslagen en er zelf een vijandige houding werd aangenomen tegen diegenen die hiervoor waarschuwden.

• Dat er nooit is opgetreden tegen de mensen die geholpen hebben de staatskas leeg te roven en dat deze lieden nu naar harte lust genieten van al wat zij geroofd hebben. Nu wordt van ons gevraagd deze schade te betalen.

• Dat de regering nooit over kostenverlaging van haar apparaat heeft gesproken of over een kleine financiële bijdrage van de ministers, DNA leden en de grootverdieners als de govenor van de Centrale Bank en andere door de regering bevoorrechte directeuren en functionarissen binnen de parastatale bedrijven.

• Dat de huidige president vele potentiële tegenstanders op een gemene en sluwe manier heeft weten te neutraliseren, waarbij met afschuw en minachting wordt gekeken naar de mensen die slechts op materieel gewin, hun ziel hebben verkocht en nu meedoen binnen deze regering.

• Dat de NPS nimmer solidair kan zijn met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, zolang de schurkenbende niet door de justitie wordt vervolgd of is opgesloten. Solidair zijn, zou immers betekenen dat wij het onrecht dat ons volk is aangedaan sanctioneren.

• Dat de huidige regering maatregelen wenst te nemen zonder dat er behoorlijke calculaties zijn gemaakt, hetgeen meer lijkt op natte vingerwerk; iets waarin de NPS zich niet kan terugvinden.

• Dat de berekeningen voor nieuwe energietarieven door deskundigen uit het bedrijfsleven hebben aangetoond, dat die van het ministerie van NH niet correct zijn. Het heeft er nu veel van dat de minister van NH, of de regering, er alles aan wenst te doen, de twee calculaties niet naast elkaar te leggen.

• Dat het meer dan duidelijk is dat een groot deel van ons volk zich danig heeft vergist of is misleid om de NDP wederom in het zadel te helpen. De NPS vergeeft hun deze kapitale vergissing maar vindt het jammer dat zij hiervoor letterlijk een hoge prijs moet betalen.

Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het Japin van de Nationale Partij Suriname

Overige berichten