fbpx

Communicatie doorslaggevend voor besluitvormingsprocessen

GFC NIEUWS- De durf om besluiten te nemen over maatschappelijke vraagstukken op diverse niveaus vraagt om doelgerichte communicatie.
Communicatie die is afgestemd op het doel, de doelgroep en de resultaten die er geboekt kunnen worden. Op basis hiervan worden organisatieprocessen ingericht en kunnen vraagstukken transparant worden weergegeven voor de betrokkenen.
IK BEN, een communicatieboek dat meer verdieping brengt in de persoonlijke processen die een rol spelen bij communicatie is dinsdag gelanceerd in boekhandel Vaco. Het bewustzijn over de eigen communicatiestijl is bepalend voor het totstand brengen van connecties op diverse niveau’s. Ook bij besluitvormingsprocessen.
IK Ben, geschreven door Angela van der Kooye, biedt handvatten om communicatieprocessen te transformeren op diverse niveau’s. Bij de lancering waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals een vertegenwoordiger van de president van ons land.
De wijze waarop doelgerichte communicatie wordt ontwikkelt, is deels afhankelijk van de identiteit van personen, organisaties en naties. In Suriname worden er sinds 2016 diverse congressen, seminars en bootcamps georganiseerd om communicatie breder op de agenda te plaatsen.
Jaarlijks worden ook de communicatie awards in diverse categorieën uitgereikt. Het toepassen van interculturele communicatie blijft een uitdaging in onze multiculturele samenleving. Het bereiken van de diverse culturele groepen in ons land vraagt namelijk om een specifieke en doortastende aanpak. Continue dataverzameling en analyses zijn noodzakelijk als er transparant en doelgericht met deze groepen wordt gecommuniceerd.
Communicatie op basis van statistieken en gefundeerde benaderingen. Een positieve weerspiegeling van de eigen identiteit speelt hierbij ook een cruciale rol. Dit geeft verder invulling aan de wijze waarop er snel en adequaat wordt omgegaan met organisatieprocessen die de communicatie aanpak ondersteunen.
Transparant communiceren is een verantwoordelijkheid die start bij elk individu in ons land en vraagt om meer zelfreflectie en durf om vraagstukken aan de kaak te stellen en initiatieven te nemen voor duurzame oplossingen op micro en macro niveau.

BEKIJK OOK
62-jarige arrestant overleden in cellenhuis