Communicatie Bootcamp als fundering nieuwe vriendschappen en betere schoolresultaten

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) heeft de afgelopen week een inspirerende Communicatie Bootcamp gehouden in het district Para.

De deelnemende jongeren werden verwelkomd door de waarnemende districtscommissariaat van Para, Audrey Hankers. “Werk nu al aan je toekomst en stel doelen om je dromen te verwezenlijken”, waren de bemoedigende woorden van Hankers.

De Bootcamp voor jongeren van 12 t/m 18 jaar oud met als thema: ‘de verbinding van jouw kracht met de toekomst’, biedt tastbare instrumenten aan voor het versterken van de eigen communicatiestijl en het creëren van een toekomstvisie. Door middel van educatie, sport en spel is de horizon van de deelnemende jongeren vergroot en ze een andere kijk gegeven op hun huidige situatie en de mogelijkheden tot de ontwikkeling die voor elk van hen is weggelegd.

De onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder meer: communicatie, gesprekstechnieken: pitchen, leren bloggen en/of vloggen, doelen stellen en schrijven van een vijfjarenplan.

Het doel was het vergroten van de zelfperceptie en de zelfkennis van jongeren, zodat zij in staat zijn om hun persoonlijke groei beter vorm te geven. Acht ervaren coaches zijn te allen tijde aanwezig geweest voor een professionele begeleiding en ondersteuning.

Majoor Kaarsbaan heeft een ‘motivational speech’ gehouden en de jongeren geënthousiasmeerd om hun toekomstperspectieven te bepalen door hun eigen inzet en prestaties.

Het Nationaal Leger heeft voor de ochtend gymnastiek gezorgd en sergeant Sabajo heeft door zijn coördinatie, de Communicatie Bootcamp naar grotere hoogten gebracht.

De deelnemende jongeren hebben hun zelfvertrouwen versterkt, hun eigen waarde bevestigd, zichzelf gepresenteerd en hun communicatiestijl ontdekt en verruimd.

De tien cirkels die fungeerden als gedragscode tijdens de Bootcamp, waren een leidraad voor het ontwikkelen van hun eigen communicatiestijl, het bevorderen van de samenwerking en het stimuleren van nieuwe vriendschappen. Elke deelnemer ontving als afsluiting een communicatiepaspoort, als bewijs van hun inzet en de competenties die er zijn ontwikkelt en getoetst.(GFC)

Overige berichten