fbpx

Commissievoorzitter Misiekaba weerlegt verwijten nieuwe ID wet 2018

André Misiekaba, commissievoorzitter van de ID-kaartenwet 2018, weerlegt de verwijten van de oppositie. Dat de regering met de Biometrische ID-kaart wilt frommelen bij de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen klopt van geen kant. “Uiterlijk in 2021 zal iedereen voorzien moeten zijn van een nieuwe ID-kaart. Dat betekent dat burgers op 25 mei 2020 normaal kunnen stemmen met hun huidige ID-kaart. Dus ik veeg de verwijten dat de regering wilt frommelen gelijk van de tafel”, aldus de commissievoorzitter.

Betalingsregeling

De nieuwe wet geeft aan dat de huidige ID-kaart binnen drie jaar vervangen moet zijn. De regering zal op den duur komen met voorlichtingsprogramma’s hoe, waar en wanneer men in aanmerking zal komen voor de nieuwe ID-kaart. Assembleelid Misiekaba zegt verder dat er geen lening is gesloten voor dit project. “Er is een betalingsregeling getroffen voor dit project. Vanuit de oppositie zijn er allerlei verwijten geuit. Dat er een lening is gesloten. Dat het bedrijf corrupt is. Dat het bedrijf ons wilt hacken. Alles is systematisch beantwoord en de verwijten zijn weerlegd.”

Alle fracties betrokken

Vanwege de aard van het onderwerp en de kritiek van de oppositie bij de voorbereidingen van de nieuwe wet is besloten om de omvang, van parlementaire commissie die zich hierover moest buigen, te verruimen. In plaats van zeven zijn er dertien leden benoemd. Alle fracties van de oppositie en coalitie waren vertegenwoordigd, om zoveel als mogelijk betrokkenheid en transparantie te bewerkstelligen.

“De beschuldiging vanuit de oppositie dat de nieuwe ID-kaart te maken heeft met het willen winnen van de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dit is gelijk van de tafel geveegd, nadat wij in het veld zijn geweest. De ID-kaart van tijd tot tijd vernieuwen is een normale zaak”, benadrukt hij.

Terugdringen vervalsing

Tijdens de behandeling van de wet is meermaals het gedeelte van het maken van de wet en de uitvoering van het project door elkaar gehaald. “De wet geeft aan dat wij een nieuwe ID kaart maken, met digitale en elektronische mogelijkheden, waarmee we veel meer kunnen doen ten opzichte van de huidige ID”. De voorzitter zegt verder dat de huidige ID-kaart fraudegevoelig is.

“In het verleden hebben mensen hun bezittingen verloren vanwege de fraudegevoeligheid van de huidige kaart. Je kon niet onomstotelijk vaststellen als het om die persoon gaat of als de kaart vervalst is.” De nieuwe kaart heeft voldoende veiligheidskleppen, waarmee het vervalsen teruggedrongen zal worden. Op den duur zullen burgers zich niet steeds weer hoeven te begeven naar een CBB-kantoor voor een uittreksel, nationaliteitsverklaring of geboorteakte.

Transparantie

De commissievoorzitter zegt vervolgens dat de keuze van het bedrijf een verantwoordelijkheid is van de regering. “Er is gekozen voor een Servisch bedrijf. Servië is op het stuk van ICT een van de toonaangevende landen. Servië heeft met succes een moderne ID kaart in hun land geïntroduceerd.” Hij zegt verder dat de overheid alle informatie, van iedereen die een offerte heeft ingediend, heeft gepresenteerd.

“Met naam en toenaam, bedragen en het werk dat zij zouden opleveren. De conclusie is dat het Servisch bedrijf waarmee de regering in zee is gegaan, uitermate het goedkoopst is. Verschillende bedrijven hebben een offerte ingediend. Daarna heeft er een selectie van drie bedrijven plaatsgevonden, waarna het bedrijf Vlatacom de beste optie bleek te zijn. “Het is tot nu toe niet gebleken dat het goedkoper kan.”

Tijdens de behandeling van de wet heeft de oppositie beweerd dat het project door andere bedrijven goedkoper kan worden uitgevoerd. “Wij wachten nog steeds op de oppositie om dat aan te tonen”, benadrukt de NDP-fractieleider.(GFC)