fbpx
Commissie werkt aan uitvoering Ouderschapsverlof

GFC NIEUWS- Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’ geïnstalleerd die de voorbereidingen moet treffen voor het operationeel maken van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.

Dit fonds is nodig voor de financiering van dit verlof.

Ook heeft de commissie tot taak om de voorbereidingen te treffen voor de instelling van een bureau dat belast zal zijn met de uitkeringen van het ouderschapsverlof.

Met het ouderschapsverlof wordt bedoeld: zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkende vrouwen, vaderschapsverlof voor werkende mannen en het bijzonder verlof voor naaste familieleden als zij noodgedwongen de zorg van het pasgeboren kind op zich moeten nemen.

De commissie zal ook voorbereidingen treffen om de verplichte bijdragen van zowel werknemers als werkgevers te systematiseren.

De verplichte bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer. Van dit percentage is de werknemersbijdrage maximaal 50 procent en de werkgeversbijdrage minimaal 50 procent.

De werkgever is verplicht om bij elke loonbetaling de werknemersbijdrage in te houden en af te dragen aan het fonds. De verplichte bijdrage is gebaseerd op het solidariteitsprincipe.

Dit principe gaat ervan uit dat alle werknemers en werkgevers bijdragen aan de financiering van doorbetaald ouderschapsverlof, maar dat slechts werknemers die in aanmerking komen voor dit soort verlof vergoed zullen worden.

Dat betekent dat elke werknemer ongeacht: geslacht, leeftijd, levensovertuiging en seksuele overtuiging, zal moeten bijdragen aan de financiering hiervan.

Zodra het fonds en het bureau operationeel zijn, zal de ingangsdatum van de eerste bijdragen van werknemers en werkgevers bekend worden gemaakt. Ook de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor vergoeding van het verlof zal tijdig worden bekendgemaakt.

De wet die het ouderschapsverlof regelt “Wet Arbeidsbescherming Gezin” treedt officieel in werking op 18 september, maar het recht op ouderschapsverlof is al in werking getreden sinds de afkondiging van deze wet op 18 juni.

Het ministerie wenst te benadrukken dat werknemers die nu gebruik wensen te maken van het ouderschapsverlof, rekening mee moeten houden dat in deze overgangsfase het niet mogelijk is om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit het fonds.

Ook achteraf wanneer het fonds operationeel is, zal de mogelijkheid zijn uitgesloten om met terugwerkende kracht een vergoeding op te eisen.

Simpelweg omdat het fonds de verplichte bijdragen van werknemers en werkgevers niet met terugwerkende kracht zal laten ingaan, daarom kan in alle redelijkheid niet worden verwacht dat het fonds met terugwerkende kracht zal overgaan tot vergoeding van het verlof.

De personen die zitting hebben in de commissie zijn functionarissen van het ministerie met specifieke expertises.

Het gaat om: Glenn Piroe (voorzitter), Shelley Soetosenojo, Soenarijo Moestadja, Genti Mangroe, FarleyTamsiran, Imro Smith, en Sulakshana Sewkaransing.

Meer nieuws

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ingezonden| Registratie van landsdienaren

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie….

Man kapt zus na ruzie

GFC NIEUWS- De 55-jarige Jozef C. is op 14 oktober ingesloten voor mishandeling en vernieling. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Regering buigt zich over situatie SLM

GFC NIEUWS- Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft zich gebogen over de stand van zaken bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Dikke…