Commissie Straatverlichting geïnstalleerd

GFC NIEUWS- Voor betere structurering en coördinatie van werkzaamheden bij de plaatsing en vervanging van straatverlichting landelijk, heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto op de Commissie Straatverlichting geïnstalleerd.
Deze Commissie zal ervoor zorg dragen dat slechte straatverlichting in geheel Suriname tot het verleden moet gaan behoren. “Een goede ordening is van belang op dit gebied, vooral als het gaat om de veiligheid van de burgers. Het is niet prettig dat bewoners niet vredig kunnen wonen in hun buurt, omdat ze last hebben van vandalisme”, aldus de minister.
Hij geeft aan vaker gebeld te worden met een dergelijke klacht vanuit de samenleving, welke voornamelijk te maken heeft met inbraak vanwege slechte of zelfs geen verlichting in de buurt.
Deze commissie zal er onder andere voor zorg dragen dat de lampen, alsook de armaturen worden vervangen en waar nodig nieuwe aanbrengen. Burgers worden in de gelegenheid gesteld hun straten, welke niet of slecht voorzien zijn van straatverlichting, te registreren.
De meldingen zullen na beoordeling en advies worden overgedragen aan de EBS en de Dienst Elektrificatie (DEV) om te worden aangepakt. De communicatie met de belanghebbenden zal via deze Commissie plaatsvinden. Zo kunnen afspraken worden gemaakt, problemen en oplossingsmodellen worden besproken, alsook de mogelijke betaalwijze om bijvoorbeeld nieuwe projecten of privéwegen aan te sluiten.
De Commissie zal ook verschillende controles houden op het geleverde werk. De criteria om in aanmerking te komen, moet strikt in acht worden genomen. Om duurzame verbetering van dit project te behouden en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Commissie onverminderd te bewaken, zal er sprake zijn van rapportage aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.
De heer Walter Brei, voorzitter van de Commissie, heeft namens de groep de belofte gedaan zich naar eer en geweten te committeren aan de toebedeelde opdracht.
“Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid welke wij op ons hebben genomen. Het is geen stunt, wij gaan keihard aan de slag in het belang van de samenleving die hiernaar uitkijkt”, aldus de voorzitter.
Brei is tijdelijk door de EBS uitgeleend aan het ministerie van NH en wordt ondersteund door Bheretradj Nankoe (NH), Asneel Samdjawan (Kabinet President), Cinide Lauwerends (NH-DEV) en Yigal Kopinsky (EBS).

Overige berichten