fbpx

Commissie Ordening Bermen overhandigt eindrapport aan RO-minister

GFC NIEUWS- De Commissie Ordening Bermen heeft het ‘Eindrapport Inzake Maatregelen voor het Gebruik van Bermen’ overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan.

Commissievoorzitter Jacob Petrusi zegt dat in dit rapport maatregelen zijn opgenomen, die verbetering moeten brengen bij het uitgeven van bermen.

Petrusi wijst erop dat er in de afgelopen periode bij het uitgeven van bermen aan kleine ondernemers, de gemeenschap nogal wat kritiek had. Dat was volgens hem aanleiding voor de Raad van Ministers (RvM) om zich te buigen over deze ontwikkeling.

De minister van RO kreeg toen de opdracht om deze situatie te bekijken en in het kader hiervan heeft hij de commissie ordening bermen samengesteld.

De commissie die in oktober 2018 is ingesteld, heeft bij de samenstelling van dit rapport onder andere gekeken naar de definitie van bermen, welke functie de bermen hebben, wat de wetgeving zegt over het beheer van bermen en wat de huidige situatie is.

BEKIJK OOK
31-jarige vrouw aangehouden voor verzenden drugs in pakket

Minister Dikan zegt dat grote delen van de gemeenschap op dit rapport hebben gewacht, omdat er in de tussentijd geen uitgifte van bermen heeft plaatsgevonden.

Met dit rapport kunnen de mensen, aldus de minister, nog werken aan hun interesse om een kleine onderneming ergens te beginnen. De bewindsman zegt ook dat de bevindingen van het rapport terug gaan naar de RvM, waarna de richting van het bermenbeleid zal worden bepaald.

De commissie heeft vijf conclusies getrokken. In het rapport doet zij daarnaast ruim twintig aanbevelingen. De voorzitter hoopt dat het eindproduct een bijdrage levert om ordening te brengen in de huidige bermensituatie.

Naast Petrusi hebben de overige personen zitting in de commissie: Harold Sussenbach (inspecteur van Politie); Sarwankoemar Ramai (districtcommissaris Saramacca); Armand Jurel (districtcommissaris Para) en Mike Nerkust (districtcommissaris Paramaribo Noord-oost).