Commissie ‘Opzetten Atelier’ brengt advies uit aan minister Dikan

De commissie ‘Opzetten Atelier’ heeft na ruim een jaar haar missie voltooid. De resultaten zijn samengevat in een adviesrapport dat op dinsdag 17 september jongstleden door commissievoorzitter Irvin Alberg is overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).

De commissie werd midden vorig jaar ingesteld met de volgende taken: het nagaan wat de behoefte aan kleding voor de bestuursdienst en het traditioneel gezag is, het toezien dat de uniformen voldoen aan de wettelijke voorschriften, het zoeken naar een geschikte werkplaats, het aantrekken en doen trainen van personeel, het identificeren van personeel binnen het ministerie dat te werk gesteld zal worden bij het atelier, het coördineren van het proces en uitbrengen van advies aan de leiding van het ministerie over de instelling van een beheersstructuur.

De commissie komt onder meer tot de conclusie dat er niet alleen een grote behoefte is aan degelijke uniformen voor de genoemde categorieën, maar ook dat de bestaande outfits toe zijn aan modernisering. Er is een locatie in beeld gebracht, waarop een atelier zou kunnen worden gebouwd.

De commissie heeft tal van voorstellen en adviezen in het rapport opgenomen die als basis kunnen worden gebruikt wanneer het ministerie uiteindelijk aan de slag zal gaan met dit project.

Alberg en zijn team hebben extra aandacht van de minister gevraagd voor enkele zaken die mogelijk stremmend kunnen werken bij de uitvoering van het project.

Bij de overhandiging in de vergaderzaal van het ministerie, zei Alberg dat het werk veel meer was dan wat hij had verwacht toen hij vorig jaar de opdracht kreeg. De commissie had aanvankelijk 1 jaar tijd van de minister om met resultaten te komen. Uiteindelijk stemde de bewindsman in met een verzoek om drie maanden extra tijd. Minister Dikan heeft de commissie bedankt voor de toewijding en voortvarendheid waarmee er is gewerkt.

Overige berichten