Commissie Multidisciplinair Overleg geïnstalleerd vanwege toenemend kankerprobleem

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft deze commissie Multidisciplinair Overleg (MDO) geïnstalleerd voor een periode van 3 jaar.

Om het toenemend kankerprobleem welke een diepgaande impact op de samenleving heeft, maar ook de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren, is de commissie geïnstalleerd.

De commissie is voor de komende 3 jaren belast met de volgende taken:

het houden van wekelijks vergaderingen voor het bespreken van oncologie patiënten;
het op basis van de patiëntengegevens vastleggen van het zieke stadium volgens TNM/FIGO*;
het adviseren van de behandelende specialist ten aanzien van diagnostiek en therapie, zich daarbij baserende op vigerende richtlijnen;
het op geregelde basis bespreken van de stand van zaken, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de oncologische zorg in Suriname met de directeur van Volksgezondheid. Hierbij kunnen ook voorstellen worden gedaan op het gebied van kankerpreventie of behandeling, ten behoeve van het Non Communicable Disease (NCD)-programma.

De voorzitter van de commissie, Robert Mehilal, gaf aan dat de groep lang op dit officieel moment heeft gewacht. “Wij zijn als MDO-groep al ongeveer negen jaren bezig. Nu de groep een officiële commissie is, zal dit ons meer mogelijkheden geven om het MDO meer inhoud te geven”.

“Het multidisciplinair behandelen van kanker is onmisbaar. Wij zijn daarom blij dat wij van hieruit beter de kankerzorg kunnen bespreken en waar nodig adviezen geven aan het ministerie,” zegt dokter Dams.

Met de installatie van deze commissie zal gewerkt worden om de oncologische zorg op hogere hoogtes te brengen en beter beleid te uit te stippelen voor de kankerzorg in Suriname. De minister sprak zijn dank uit aan de commissie leden die, hoewel zij nog geen officiële commissie waren, zich al die jaren hebben ingezet om het werk te doen.

In de MDO-commissie hebben de volgende personen zitting: Robert Mehilal (Radio Therapeutisch Oncoloog) en Harie Basdew (Radio Therapeutisch Oncoloog), namens het Radio Therapeutisch Centrum Suriname, Els Dams (Internist-Oncoloog), Rob Does, (Chirurg) en Lily Olmtak (Gynaecoloog), namens het Diakonessenhuis, Mikel Chan en Iswardath Thakoer (Radioloog) namens het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Overige berichten