fbpx

Commissie moet toezien dat prijsopdrijving door aannemers wordt vermeden

GFC NIEUWS- Volgens minister Riad Nurmohamed bestond deze commissie al jaren, maar wordt vervangen door een nieuw team.
Het gaat om een commissie die erop moet toezien dat prijsopdrijvingen worden vermeden door aannemers. De commissie bestaat niet alleen door personen die nieuw zijn bij het ministerie, maar ook personen die over voldoende kennis beschikken in soortgelijke commissies binnen het ministerie van Openbare Werken.
De minister is van mening om nieuwe leden te trainen die in de toekomst ook zitting kunnen nemen in zulke werkgroepen. Vermeldenswaard is dat er ook personen buiten OW in de gelegenheid worden gesteld, een handje mee te helpen door te participeren in de commissies.
De werkwijze zal derhalve veranderen, waarna aannemers een procedure zullen moeten volgen. Op de website van het ministerie van Openbare Werken staat alles daarover duidelijk vermeldt.
Formulieren betreffende beschikbare projecten kunnen online worden ingevuld en opgestuurd. Het ministerie is daarom bezig de diensten te professionaliseren.
De intake units worden beter bereikbaar voor bezoekers. De minister benadrukt dat deze werkgroep zijn borst kan nat maken, vanwege aanvragen van dienstverleners die zaken gaan presenteren met betrekking tot prijsopdrijving.
De commissie is ingesteld voor een duur van 2 jaren.

BEKIJK OOK
Arrestanten hebben ook recht op gezonde voeding