fbpx

Commissie informeert Dikan over verkiezing Bigi Poika

De onafhankelijke Commissie Dorpsverkiezing Bigi Poika heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) geïnformeerd over de voorbereidingen die zijn getroffen voor een vlot verloop van de verkiezing in het Inheems dorp.

De verkiezing vindt plaats op zaterdag 22 december. Commissievoorzitter Clifton Tjaaroeme deed zijn verslag deze week tijdens een bezoek van zijn team aan de minister.

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname (DDOI) van het ministerie adviseert en begeleidt de verkiezingscommissie op verzoek van de gemeenschap van Bigi Poika zelf. De gemeenschap van Bigi Poika heeft de verkiezingscommissie bewilligd en gemandateerd om een verkiezingsdatum vast te stellen en de verkiezing te organiseren.

OOK INTERESSANT
Surinaamse ondernemers worden verder geruïneerd door zinloze demonstraties

Minister Dikan is ingenomen met het vertrouwen dat het dorp heeft gesteld in de overheid. merkte op dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat er aan de overheid gevraagd is om een dorp te begeleiden naar de dorpsverkiezingen toe. Normaal is het dat de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) die dat doet in de Inheemse dorpen.

De delegatie van de commissie bestond uit voorzitter Tjaaroeme en de commissieleden Aurora Pranaware en Britney King. De minister was in gezelschap van zijn staf, directeur Nielton Grootfaam van DDOI en andere functionarissen van dat directoraat.(GFC)