fbpx

Commissie herstructurering AZP geïnstalleerd

GFC NIEUWS- De onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed, heeft namens de minister van Volksgezondheid, de Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor een periode van één jaar wederom geïnstalleerd.

De voorzitter van de commissie Ingrid Jardim bedankte de minister voor het toevertrouwen van een 2e termijn aan de commissie. Hierdoor kan de commissie het traject welke uitgezet is afronden.

Jardim gaf verder aan dat er binnen korte periode belangrijke besluiten zullen worden genomen in het belang het ziekenhuis. “De afgelopen periode heeft de commissie hard gewerkt aan een aantal zaken. Dit wordt binnenkort in een rapport overhandigd aan de minister van Volksgezondheid”.

BEKIJK OOK
20-jarige jongeman aangehouden in reçu-fraudezaak Financiën en CBvS

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zit in een transformatieproces, waarbij verzelfstandiging het hoofddoel is.

In dit kader achtte de minister het noodzakelijk een Commissie Herstructurering AZP in te stellen, waarbij de voornaamste taken niet alleen bestaan uit het voorbereiden en vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen het AZP, maar ook de uitwerking van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen het ziekenhuis maakt hiervan deel uit.

In de commissie hebben de volgende mensen zitting: Ingrid Jardim als voorzitter, Minouche Bromet, Lloyd Vianen, Lloyd Pool, Bernhard Abia, Shaktipersad Goerdat en Wanita Ramnath.