fbpx

Commissie herstructurering Academisch Ziekenhuis geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, installeerde vandaag de Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De zittingsperiode gaat in per 15 augustus en is berekend voor een periode van één jaar.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zit al enkele jaren in een transformatieproces, waarbij verzelfstandiging het hoofddoel is. In dit kader achtte de minister het noodzakelijk een Commissie Herstructurering AZP in te stellen, waarbij de voornaamste taken niet alleen bestaan uit het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen het AZP, maar ook de uitwerking van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen het ziekenhuis maakt hiervan deel uit.

Algemeen-directeur Claudia Marica-Redan gaf aan blij te zijn dat het besluit is genomen om een commissie in te stellen, die gedragen wordt door zowel de minister als de Raad van Ministers. Elias gaf aan ook veel vertrouwen te hebben in het functioneren van de commissie.

BEKIJK OOK
Volksgezondheid zoekt naar oplossingen voor uitbetaling salarissen personeel Regionaal Ziekhuis Wanica

De leden die zitting hebben in de commissie zijn mr. Ingrid Jardim als voorzitter, mr. Minouche Bromet (lid), Lloyd Vianen (lid), Lloyd Pool (lid) en Bernhard Abia (lid). De commissie zal op kort termijn met nog twee leden worden versterkt, waarvan een voordracht vanuit de Bond van Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo zal plaatsvinden en de tweede kandidaat zal worden voorgedragen door de medische staf van het ziekenhuis.