fbpx

Commissie Grondenrechten maakt kennis met traditionele gezagdragers

Het Managementteam Erkenning Grondenrechten Inheemse en Tribale Volken heeft een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met traditionele gezagdragers.

Deze bijeenkomst in de Congreshal was bedoeld om de verschillende gezagdragers van de Inheemse en Tribale volken in staat te stellen kennis te maken met de leden van de commissies, het managementteam en het secretariaat. Voornoemden zijn allemaal belast zijn met de uitvoering van het stappenplan dat moet leiden tot erkenning van de grondenrechten.

Volgens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die ook aanwezig was bij de bijeenkomst, is het grondenrechtenvraagstuk van de Inheemse en Tribale volken heel belangrijk. “Het geeft niet alleen een stukje rechtszekerheid, maar ook een rechtvaardigheidsgevoel dat de formalisatie plaatsvindt van de woon- en leefgebieden waarop de mensen al eeuwen hebben gewoond”, zegt de bewindsman.

BEKIJK OOK
Lancering nieuwe wet- en regelgevingen bouw- en vergunningsbeleid OW

Verder is het ook belangrijk dat het grondenrechtenvraagstuk in orde komt, zodat onder andere investeerders weten waar ze aan toe zijn. Dit maakt het beleid op dit vraagstuk voorspelbaar voor eenieder.

De Commissie Erkenning Grondenrechten Inheemse en Tribale Volken heeft als taak het bewustwordingsproces betreffende het grondenrechtenvraagstuk op gang te brengen.

Verder moet de commissie communiceren met de verschillende doelgroepen die zijn ingesteld om uiteindelijk het begrip in de totale gemeenschap te winnen voor de conceptwet die in september dit jaar moet worden ingediend.