fbpx

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren.
Deze commissie zal bestaan uit verschillende deskundigen afkomstig van de regering, het bedrijfsleven en de financiële instellingen, zegt president Chandrikapersad Santokhi.
Het staatshoofd zegt dat uit de verschillende Zoom meetings die vooraf aan de regeringstransitie zijn gehouden met de verschillende organisaties van ondernemers en financiële instellingen, namelijk is gebleken dat de Valutawet niet alleen slechte, maar ook enkele goede elementen bevat.
Binnen 3 maanden zal de commissie een uitgewerkt advies en eventueel wetsproduct moeten hebben afgerond. President Santokhi informeerde de volksvertegenwoordiging over de commissie in het kader van het herzien van het systeem van wisselkoersen. Het hanteren van verschillende wisselkoersen geeft volgens hem onzekerheid binnen de samenleving en is een barrière voor het goed functioneren van de economie. Er zal hierbij ook worden gewerkt aan unificatie van de wisselkoers.
In het kader van de maatregelen ter beheersing van de financiële crisis, de unificatie van de wisselkoers en de bestrijding van Covid-19 zullen ook de Wet op de Staatsschuld en de Bankwet moeten worden aangepakt. De regering is ingenomen dat het parlement reeds de eerste aanzetten heeft gegeven tot aanpassing van deze wetten. Het staatshoofd zegt dat de regering ervan overtuigd is dat zij met de inzichten en bijdragen van alle deskundigen, en met de ondersteuning van de bevolking, de financiële crisis uiteindelijk zal oplossen.
“Bij het nemen van de maatregelen, zal dat altijd zodanig zijn, dat de armsten, de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk zullen worden ontzien. Zo zal er steeds bij het nemen van een maatregel, worden bekeken of het nodig is om tegelijkertijd verlichtende maatregelen te nemen voor de zwakkeren,” aldus de president.

BEKIJK OOK
Worstverkopende man die ook in drugs handelt ingesloten