fbpx

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd.
De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.
In deze commissie nemen zitting verschillende overheidsvertegenwoordigers, alsook notarissen, taxateurs en juristen. Van de commissie wordt ook een bijdrage verwacht bij het formuleren van wetsproducten ter regulering van het grondbeleid.
President Santokhi heeft de commissie ook op het hart gedrukt om te kijken naar zaken waarmee de vorige regering reeds een aanvang heeft gemaakt. Hij noemde als voorbeeld het aanpassen van tarieven voor grondhuur.
Santokhi heeft meermaals gewezen op het belang van het omzetten van grondhuur in eigendom, vanwege de bijdrage die dit zal leveren aan het opkrikken van de staatsinkomsten. De president heeft aangegeven dat het voor hem belangrijk is dat iedere burger moet kunnen profiteren van het recht op een stuk grond.

BEKIJK OOK
Santokhi roept tijdens gebedsdienst op tot natievorming