fbpx

Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag de Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet geïnstalleerd.
Deze werkgroep is ingesteld voor een periode van zes maanden. De commissie bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie.
Ter uitvoering van de anti-corruptiewet moet de commissie een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie.
Hiernaast heeft de commissie tot taak het voorbereiden van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding aan de President van de Republiek Suriname.
De commissie moet er verder op toezien dat de uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden en dat de Anti-corruptie commissie daadwerkelijk wordt bemenst en aanvangt met haar werkzaamheden.
“We plaatsen onze schouders onder deze belangrijke taak, vooral vanwege de belangrijkheid van deze wet als gesproken wordt over corruptieve handelingen en welke impact die hebben. Het heeft een bijzondere impact, niet alleen op de integriteit van de overheid, maar ook op de publieke en de private sector, met alle gevolgen van dien”, zegt voorzitter Rasam. De commissie zal structureel bij elkaar moeten komen, want volgens voorzitter Rasam is er veel werk aan de winkel.
Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet beslaat uit de volgende leden:
Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie (voorzitter)
Jenny Sawiran namens het ministerie van Justitie en Politie (lid)
Harish Monorath namens het Kabinet van de Vicepresident (lid)
Fayaz Sharman namens de Nationale Assemblee (lid)
Farzia Habieb namens het Kabinet van de President (lid tevens secretaris)

BEKIJK OOK
MDS: geen reden tot paniek over weersomstandigheden