fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Commissie 45 jaar Srefidensi informeert samenleving over activiteiten

GFC NIEUWS- Ofschoon er uitdagingen zijn zoals het Covid-19-gebeuren zal vanuit de overheid de herdenking van 45 jaar Srefidensi aangepast worden gevierd.
Zo zullen op de grote dag de 21 minuut-schoten in de vroege ochtend plaatsvinden. Na dit moment zal er omstreeks 10.00 uur een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee plaatsvinden. Deze vergadering zal zich op het Onafhankelijkheidsplein voltrekken.
Dit zei de voorzitter van de Commissie Herdenking 45 jaar Srefidensi Pertab Goerdayal tijdens een persconferentie vandaag. De vergadering duurt tot en met 12.00 uur waarna het defilé van de gewapende machten zal plaatsvinden. Er zal ook een optocht van diverse culturele groepen georganiseerd worden. De organisatie hoopt om 13.45 uur het gedeelte van het defilé te hebben afgerond.
De derde activiteit op 25 november is het gedeelte van het in ontvangst nemen van de felicitaties gekoppeld aan een receptie. Rond half vier moeten de formele handelingen achter de rug zijn.
Voorzitter Goerdayal benadrukt dat alles er anders zal uitzien omdat de Covid-19-regels in acht genomen moeten worden. De inrichting van de grote tent op het Onafhankelijkheidsplein zal, gelet op het voornoemde, anders gebeuren. Er is tijdens de persmeeting uitleg gegeven over hoe de organisatie ‘crowd control’ wil uitvoeren.
Naast de activiteiten op 25 november is aan de ministeries gevraagd om met eigen budget dan wel donaties van buiten ook culturele, educatieve en sociale activiteiten uit te voeren. Ook de aan districtscommissarissen is gevraagd de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar aan self supporting te doen en zo fondsen te verwerven.
Het kostenplaatje van de Srefidensi-viering is begroot op ongeveer SRD 875.000, waarvan SRD 700.000 bestemd is voor de activiteiten op het plein. Het resterend bedrag zal waar nodig worden aangewend, bijvoorbeeld voor het ondersteunen bij een educatieve activiteit. Om aan het totale bedrag te komen zijn er donaties gevraagd aan een 25-tal bedrijven die reeds hun bijdrage hebben toegezegd. De financiële verantwoording zal kort na de Onafhankelijkheidsviering worden gepresenteerd.
Ondervoorzitter van de commissie Maurits Hassankhan gaf aan, dat in verband met de bigi yari van Suriname er ook aandacht besteed wordt aan vorming en educatie. Met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is besloten om in het regulier programma van de diverse schoolniveaus het onderwerp onafhankelijkheid te laten behandelen. Er zullen lesbrieven worden ontwikkeld. Een andere activiteit is het houden van opstelwedstrijden, waar behalve scholieren ook anderen aan kunnen participeren. De beste opstellen komen in aanmerking voor een prijs.
Ramdien Sardjoe, adviseur van de commissie blikte kort terug op de afgelopen 45 jaren. Hij sprak onder meer over de hoogtepunten die de Republiek Suriname gekend heeft. Hij sprak zijn erkenning uit aan eenieder die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om de eer van het land hoog te houden. Suriname is bijzonder in de wereld vanwege haar diversiteit, eenheid en saamhorigheid. Hij blikte ook tevreden terug naar de vrijheden die burgers hebben in het land. Ook Surinames toetreding tot de VN is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het land.

OOK INTERESSANT
Gebruik chemicaliën kleinschalige goudsector officieel stopgezet