Commissariaat Saramacca introduceert prijscontrole en – bewaking

GFC NIEUWSREDACTIE- Ter ondersteuning van het beleid van de regering en in het bijzonder van de minister van Economische Zaken en Technologische Innovatie op het prijzenfront, heeft het DNA-lid Radjendre Debie samen met de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga een plan ontworpen om de prijzen van basisgoederen in het district te controleren en te bewaken in samenwerking met de bevolking.
De bestuursdienst van Saramacca zal een team van prijs controleurs/bewakers per ressort aan het werk zetten om de prijzen van 30 basis goederen in de winkels/supermarkten wekelijks te controleren en te bewaken.
Deze prijzen van de basis goederen zullen dan per ressort en per supermarkt op de website van Burger Informatie Centrum (BIC) van Saramacca via Facebook wekelijks te volgen zijn.
BIC online is toegankelijk voor een ieder en veel jongeren maken hiervan gebruik. De consumenten kunnen dan zelf bepalen waar in welke supermarkt en in welk ressort zij hun inkopen zullen doen in het district. Tevens kunnen de consumenten hun reacties plaatsen op de prijzen publicaties.
Intussen worden de medewerkers van de bestuursdienst van Saramacca getraind door de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie.
Met dit plan denken het DNA-lid Debie en districtscommissaris Bansi-Durga de concurrentiestrijd te kunnen aanwakkeren in het district, waardoor de winkeliers gedwongen zullen worden om niet alleen hun winstmarge aan te passen aan het wettelijk toegestane maar ook slim in te kopen.
Debie is verder de mening toegedaan dat de koers van de USD op zijn minst 6 maanden stabiel moet blijven om stabiele prijzen voor basis goederen te kunnen realiseren. Dus, zodat 2 tot 3 keren importen van basis goederen tegen dezelfde koers. Trouwens dit geldt ook voor andere importen dan basis goederen alleen.
De districtscommissaris van Saramacca zal alles in het werk stellen om dit pilot project met haar bestuursambtenaren tot een succes te volbrengen.

Overige berichten