Commissariaat Saramacca deelt grondpapieren uit

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname en het commissariaat van het district Saramacca zijn dinsdagmiddag bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen uitgereikt aan belanghebbenden.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga gaf in het kort aan dat deze uitreiking van de grondbeschikkingen gezien moet worden als het startpunt van de uitvoering van de afspraken gemaakt tussen de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk, de directeur van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, Michelle Vitoli, en de dc om de achterstand in de uitgifte in te lopen.

In de komende periode zullen er meerdere momenten voorkomen waarbij burgers van Saramacca zullen worden opgeroepen om hun beschikkingen in ontvangst te nemen op het commissariaat.

De beschikkingen zijn samen met een aantal districtsraadsleden en voorzitters en leden van de ressortraden van Saramacca uitgereikt aan belanghebbenden met in acht neming van de COVID-regels.

De burgermoeder drukte de aanvragers hierbij op het hart om op korte termijn de administratieve zaken in orde te maken bij het GLIS-kantoor.